Dzisiaj jest: 14 Lipca 2020   |   Imieniny obchodzą: Stella, Bonawentura, Marcelin

XXV sesja Rady Miasta Łuków

W dniu 9 lipca 2020 roku o godz. 11:00 odbędzie się XXV sesja Rady Miasta Łuków Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym z sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad XXV sesji Rady Miasta.
3. Przyjęcie protokołu z XXIVsesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i z działalności Burmistrza w okresie od XXIV sesji Rady Miasta.
5. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Łuków za rok 2019 i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Łuków za 2019 rok:
5.1. przedstawienie raportu o stanie Miasta Łuków za rok 2019.
5.2. debata nad raportem o stanie Miasta Łuków za rok 2019.
5.3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Łuków.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łuków za rok 2019:
6.1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Łuków za 2019 rok,
6.2. przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łuków oraz sprawozdania finansowego,
6.3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu,
6.4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
6.5. dyskusja,
6.6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Łuków za rok 2019,
6.7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łuków za rok 2019.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie.

Transmisja sesji będzie prowadzona na stronie internetowej Miasta www.lukow.pl. – link do transmisji znajduje się w zakładce Rada Miasta Łuków. W tej zakładce dostępne są także wyniki głosowań imiennych Państwa radnych.