Dzisiaj jest: 19 Listopada 2017   |   Imieniny obchodzą: Elżbieta, Seweryn, Paweł

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Geoportal - System Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego

Organizacje pożytku publicznego

 

Pogoda

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony południowej, terenem PKP, ul. Warszawską, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. 700-lecia i ul. Świderską z wyłączeniem działek nr 7558/4 i 7558/5.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony południowo-wschodniej, ul. Świderską, ul. 700-lecia, ul. Partyzantów i ul. Cieszkowizna.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP.

Czytaj więcej...

XLII Sesja Rady Miasta Łuków

W dniu 31 października 2017 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie odbędzie się XLII Sesja Rady Miasta Łuków. 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Uchwalenie porządku obrad XLII sesji Rady Miasta.
3. Przyjęcie protokołów z XL i XLI sesji Rady Miasta.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o silnych mgłach

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW-PIB w Warszawie, dyżurny synoptyk Mariusz Cebula informuje o silnej mgle (stopień zagrożenia 1) od godz. 20:00 dnia 20.10.2017 r. do godz. 10:00 dnia 21.10.2017 r. Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialność do 100 m.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%.

Kompost Adamki

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. informuje wszystkich zainteresowanych o możliwości zakupu wyprodukowanego na naszej instalacji środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie „Kompost Adamki”. Środek ten jest środkiem organicznym o konsystencji ziemistej powstałym w wyniku kompostowania zielonych odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie. Został on dopuszczony do obrotu handlowego Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr G-668/17 z dnia 2 czerwca 2017 r.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Ogłoszenie o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oferty na realizację zadania publicznego pt. „Wychowanie przez granie – piłka ręczna jako dyscyplina kształtująca charakter dzieci i młodzieży”.

Czytaj więcej...

Doskonalenie techniki i taktyki walki

Doskonalenie techniki i taktyki walkiW dniu 17.10.2017 r. w dojo przy ZSP Szkoły Podstawowej nr 1 w Łukowie na zaproszenie Sensei Pawła Glowackiego – trenera Łukowskiego Klubu Karate Kyokushin "MAWASHI" odbyło się III Seminarium poświęcone doskonaleniu techniki i taktyki walki zgodnie z nowymi przepisami IKO. Dzieci w wieku 4-7 oraz 8-12 lat miały okazję poznać różne formy treningu karate (np. pracy z "nunchaku" ) jak również nauczyć się słów w języku japońskim.

Czytaj więcej...

„Łukowiacy” nagrodzeni

„Łukowiacy” nagrodzeniW dniu 15 października 2017 roku Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski wręczył Zespołowi Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy” Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego. Wyróżnienie to zostało przyznane przez Zarząd Województwa Lubelskiego za pielęgnowanie i ochronę tradycji regionu.

 

XLI Sesji Rady Miasta

Informujemy, iż 20 października 2017 roku o godz. 11.00 w sali nr 107 Urzędu Miasta Łuków przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 odbędzie się sesja Rady Miasta Łuków zwołana na wniosek Burmistrza Miasta Łuków.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Uchwalenie porządku obrad XLI Sesji Rady Miasta.

Czytaj więcej...