Dzisiaj jest: 17 Lutego 2019   |   Imieniny obchodzą: Zbigniew, Julian, Łukasz

 

 

Będzie kolęda

Będzie kolędaWokaliści Fabryki Piosenki ŁOK serdecznie zapraszają na Koncert „Będzie kolęda”, który odbędzie się w piątek 21 grudnia 2018 roku o godzinie 17:00 w sali widowiskowej Łukowskiego Ośrodka Kultury. Bożonarodzeniowy repertuar pozwoli nam skutecznie poczuć świąteczną atmosferę, ale również pomóc innym. Koncert będzie miał charakter charytatywny.


Czytaj więcej...

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łuków położonej w Łukowie przy ul. Konwiktorskiej oznaczonej jako działka Nr 6270/1 o pow. 628 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00049153/1.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie - stypendia sportowe 2019

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. ustawy o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.) oraz uchwały Nr XIII/159/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 6 października 2011 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r. Nr 181, poz. 2855) ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XI/87/2015 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/159/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 6 października 2011 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r., poz.3206)

Czytaj więcej...

Ogłoszenie - nagrody dla trenerów 2019

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. ustawy o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.) oraz uchwały Nr XIII/159/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 06 października 2011 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r., Nr 181, poz. 2855) ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XI/87/2015 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/159/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 6 października 2011 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r., poz.3206)

Czytaj więcej...

Dofinansowanie na Zalew Zimna Woda

Dofinansowanie na Zalew Zimna Woda

Miło nam poinformować, że wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej prowadząca do rozwiązania diagnozowanych problemów społecznych w mieście Łuków" został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Czytaj więcej...

Biblioteka – Dzieci i Młodzież – Seniorzy

Biblioteka – Dzieci i Młodzież – SeniorzyMiejska Biblioteka Publiczna w Łukowie w ramach realizacji projektu „Biblioteka – Dzieci i Młodzież – Seniorzy. Wspólnie przeżywamy Rok 100 – lecia Niepodległości” zaprosiła młodzież z łukowskich szkół podstawowych i średnich na cykl prezentacji poświęconych dziejom i zabytkom Łukowa: „100 lat Łukowa w niepodległej Polsce” oraz „Spacerkiem po Łukowie – Łuków na starej fotografii, zabytki Łukowa”.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn: "Rozbudowy drogi krajowej nr 63 na odcinku granica województwa mazowieckiego  i lubelskiego - Łuków od km 287+884,00 do km 299+348,30" wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego. Spotkanie odbędzie się w dniu 17.12.2018 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17.

Czytaj więcej...

III sesja Rady Miasta Łuków

W dniu 19 grudnia 2018 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie odbędzie się III sesja Rady Miasta Łuków.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Miasta.
3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta.

Czytaj więcej...

Trening uruchamiania syren alarmowych

Ogłoszenie

Informuję, że na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96) w dniu 13 grudnia 2018 roku o godzinie 12.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening uruchamiania systemów alarmowych i ich pracy.

Czytaj więcej...

Mistrz Polski w tenisie ziemnym

Mistrz Polski w tenisie ziemnymHalowe Mistrzostwa Samorządowców w Tenisie Ziemnym ponownie okazały się sukcesem Radnego Miasta Łuków Artura Gałacha. W dniach 7 - 9 grudnia br. na kortach w Babicach Starych koło Warszawy w ośrodku Kampinosport rywalizowali pracownicy Urzędów Marszałkowskich, Powiatowych, Miejskich i Gminnych, radni Rad Gmin, Miast, Powiatów i Sejmików oraz kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Miastu.

Czytaj więcej...