Dzisiaj jest: 24 Października 2018   |   Imieniny obchodzą: Marty, Marcina, Rafała

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Geoportal - System Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego

Organizacje pożytku publicznego

 

Pogoda

 

 

 

Ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba

Ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba ur. 10 sierpnia 1940 r. w Chmielniku Rzeszowskim. Zdał maturę 26 VI 1957 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Tyczynie. W latach 1957-1963 ukończył Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu. W latach 1964-1968 studiował na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, sekcja filozofii przyrody, gdzie obronił pracę magisterską pt. „Zasada emergencji w filozofii przyrody Georges Matisse’a”, której promotorem był ks. prof. dr hab. Kaziemierz Kłósak (22.VI.1968). Doktorat pt. „Istota życia u współczesnych autorów rosyjskich” i habilitację pt. „Rozwój mechanistycznej koncepcji życia w piśmiennictwie francuskim XX wieku” obronił w KUL. Przebył pełną karierę naukową na kolejnych stopniach: jako asystent w Katedrze Filozofii Przyrody Ożywionej KUL (1968), starszy asystent (1972), adiunkt (1975), doktor habilitowany (1986), profesor zwyczajny (2002).

Ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba pełnił ważne funkcje w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W latach 1998-2008 był dziekanem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, a w latach 2008-2012 prorektorem ds. Administracji i Finansów KUL. Był kierownikiem, następnie kuratorem Katedry Filozofii Przyrody Ożywionej i Filozofii Ochrony Środowiska KUL.

Ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba był członkiem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Rady Ochrony Przyrody przy Wojewodzie Lubelskim. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL, Towarzystwa Biofizycznego UMCS, Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego. Był doradcą Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz członkiem Rady Ochrony Środowiska. Był członkiem Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP. Był prezesem Fundacji Rozwoju KUL. Był członkiem Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN, Komitetu Prognoz Polska XXI wieku PAN, Komitetu Naukowego Człowiek i Środowisko przy Prezydium PAN oraz Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Ekologicznego Karpaty Wschodnie.

Ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba zainicjował powołanie w KUL nowych kierunków studiów: ochrony środowiska, matematyki ze specjalnością informatyczną, architektury krajobrazu i informatyki, które to kierunki stanowiły podstawę utworzenia Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

Ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba jest cenionym profesorem nauk biologicznych, współredaktorem czasopism: „Roczniki Filozoficzne” i „Człowiek i Przyroda”, redaktorem serii Ekologia Humanistyczna. Prace badawcze z problematyki bytu ożywionego (istota, geneza i organizacja życia), kosmologii, ochrony środowiska, historii i metodologii ekologii oraz z ekologii humanistycznej.

Ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba jest autorem wielu publikacji naukowych, m.in.: „Rozwój mechanistycznej koncepcji życia w piśmiennictwie francuskim XX wieku” (1986), „Dylematy bezpieczeństwa ekologicznego” (1998), „Natura i człowiek w ekologii humanistycznej” (1998), „Ekosystem leśny wartością człowieka” (2002), „Historia myśli ekologicznej” (2004), „Perspektywy ekologii człowieka” (2008), „Życie. Koncepcja emergentystyczna” (2013).

Ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba jest kapłanem, naukowcem i przyjacielem miasta Łuków, który wielokrotnie z jednej strony dzielił się swoją wiedzą naukową i posługą kapłańską w naszych parafiach, a z drugiej był ambasadorem spraw mieszkańców Łukowa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i w całym świecie nauki.

Związki Księdza Profesora z Łukowem uwidaczniały się w różny sposób i przybierały wielorakie formy, wśród których wymienić należy:
- opiekę nad studentami i pracownikami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pochodzącymi z Łukowa,
- pomoc i wsparcie organizacyjne powstania oddziału zamiejscowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Łukowie Wydział Matematyczno - Przyrodniczy,
- przekazanie księgozbioru dla biblioteki parafialnej Kościoła Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Łukowie,
- pomoc i wsparcie przy powstaniu parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła oraz budowie kościoła,
- pomoc przy tworzeniu Klubu Inteligencji Katolickiej w Łukowie,
- udział w uroczystościach narodowo-patriotycznych, przewodniczenie Mszom Świętym w intencji Łukowian, głoszenie patriotycznych homilii przynoszących duchowe wsparcie.

Działalność Księdza Profesora Stanisława Zięby stawia go w gronie osób szczególnie zasłużonych dla Miasta Łuków.

Władze Miasta Łuków

 • Burmistrz Miasta:

  Burmistrz Łukowa - Dariusz Szustek

  Dariusz Szustek
  tel. 25 798 27 01
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • Sekretarz Miasta: Ryszard Szczygieł
  tel. 25 798 27 01, 25 798 30 01 wew. 142
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • Skarbnik Miasta: Barbara Leszczyńska
  tel. 25 798 47 60
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rada Miasta

Rada Miasta 

Skład Rady Miasta VII Kadencji

 Przewodniczący Rady

 Rada Miasta

  Krzysztof Jodełko
   tel. 602 587 970
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wiceprzewodniczący Rady

    Rada Miasta                      Rada Miasta

   Leonard Baranowski                      Zygmunt Celiński
      tel. 693 396 010                          tel. 603 866 765
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.              Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Radni Miasta

Rada Miasta

Mariusz Chudek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rada Miasta

Marek Czernecki
tel. 501 244 246
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rada Miasta

Robert Dołęga
tel. 509 041 001, 798 373 438
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Rada Miasta

Artur Gałach
tel. 605 785 189
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rada Miasta

Jarosław Okliński
tel. 695 412 224
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rada Miasta

Krzysztof Okliński
tel. 503 363 877
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rada Miasta

Agnieszka Pawlik
tel. 665 311 705
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rada Miasta

Piotr Płudowski
tel. 663 212 328
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rada Miasta

Mateusz Popławski
tel. 507 935 057
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rada Miasta

Maria Pszczółkowska
tel. 733 877 174
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rada Miasta

Ewa Rybicka-Sicińska
tel. 607 580 124
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rada Miasta

Andrzej Skwarek
tel. 604 091 397
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rada Miasta

Ryszard Smolarz
tel. 603 400 009
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rada Miasta

Henryk Soćko
tel. 663 908 514
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rada Miasta

Przemysław Suchodolski
tel. 662 199 304
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rada Miasta

Andrzej Tomasiak
tel. 665 141 511
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rada Miasta

Przemysław Wereszczyński
tel. 693 355 102
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rada Miasta

Marcin Wysokiński
tel. 693 396 022
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

 

Komisje Rady Miasta

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego
Jarosław Okliński,  Agnieszka Pawlik, Maria Pszczółkowska, Ewa Rybicka-Sicińska, Ryszard Smolarz.

Komisja Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
Leonard Baranowski, Zygmunt Celiński, Mariusz Chudek, Artur Gałach, Piotr Płudowski, Przemysław Suchodolski, Andrzej Skwarek, Andrzej Tomasiak, Marcin Wysokiński.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej
Zygmunt Celiński, Marek Czernecki, Artur Gałach, Mateusz Popławski, Maria Pszczółkowska, Henryk Soćko.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Robert Dołęga, Krzysztof Jodełko, Jarosław Okliński, Krzysztof Okliński, Ryszard Smolarz, Andrzej Tomasiak, Przemysław Wereszczyński.  

Komisja Rewizyjna
Marek Czernecki, Krzysztof Okliński, Agnieszka Pawlik, Piotr Płudowski, Andrzej Skwarek, Henryk Soćko, Przemysław Suchodolski, Przemysław Wereszczyński.

 

Biuro Rady Miasta
Tel. 25 798 29 15 wew. 109

Kierownik Biura Rady Miasta
Tel. 25 798 29 15 wew. 133

Polityka Jakości

Burmistrz Miasta ustanowił, zakomunikował pracownikom i wdrożył do realizacji następującą politykę jakości:

Polityką Urzędu Miasta Łuków jest sprawna i skuteczna realizacja zadań publicznych, zapewnianie profesjonalnej i przyjaznej obsługi Klientów oraz stałe podnoszenie standardu świadczonych usług.

Misją Urzędu Miasta Łuków jest profesjonalne i skuteczne zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, mające na celu rozwój społeczno-gospodarczy Miasta Łuków, a tym samym tworzenie pozytywnego wizerunku nowoczesnej administracji samorządowej.

Osiągamy to w wyniku wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Kontroli Zarządczej opartego na normie  ISO 9001 i wymaganiach Standardów Kontroli Zarządczej dla sektora finansów publicznych.

Wszyscy pracownicy Urzędu Miasta znają i rozumieją cele wdrożonego systemu, stale podnosząc swoją świadomość oraz kwalifikacje.

Deklarujemy, że nasz system jest ciągle doskonalony i spełnia ustalone wymagania.

Przyjęta przez Burmistrza Miasta Polityka Jakości wynika z naszej troski o satysfakcję Klienta.

Systemem zarządza w imieniu Najwyższego Kierownictwa Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Kontroli Zarządczej.

Politykę realizujemy przez następujące cele strategiczne:
1) terminowość załatwianych spraw,
2) świadczenie usługi w sposób kompetentny,
3) szacunek i przyjazne nastawienie Urzędnika do Klienta,
4) poprawę efektywności komunikacji z Klientami Urzędu i ze społecznością lokalną,
5) szkolenie pracowników Urzędu i zapewnienie ich wysokich kompetencji,
6) monitorowanie i doskonalenie procesów realizowanych przez Urząd w ramach wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Kontroli Zarządczej.

Burmistrz Miasta
(-) Dariusz Szustek

15.05.2017 r.

Poradnik interesanta ISO 9001

Nr rach. bankowego

Wszelkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy Miasta Łuków:

BANK  SPÓŁDZIELCZY W TRZEBIESZOWIE
42 9206 1048 7103 0300 2000 0140

Zgłaszanie awarii oświetlenia

Burmistrz Miasta Łuków informuje, iż od dnia 2 kwietnia 2012 r. konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Łuków prowadzi:

Zakład Gospodarki Lokalowej 
ul. Warszawska 19
21-400 Łuków
tel. 25 798 25 54 w godzinach 7.00-15.00
tel. kom. 500 588 799

W związku z powyższym zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu oświetlenia należy zgłaszać do w/w Wykonawcy.

W przypadku problemów ze zgłoszeniem awarii oświetlenia bezpośrednio Wykonawcy, w godz. 7.30 – 15.30 w dni robocze należy dzwonić do Urzędu Miasta Łuków pod numer tel.: 25 798 3001 wew. 107.

PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Siedlce 

Rejon Energetyczny Siedlce obejmuje swoim zasięgiem miasta: Mordy, Siedlce, Łuków, Stoczek Łukowski oraz gminy: Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn Poduchowny, Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków oraz częściowo: Bielany, Repki, Wola Mysłowska. 

Godziny pracy Rejonu: poniedziałek- piątek: godz. 7.00 -15.00

Sprawy dot. umów przyłączeniowych tel. 25 640 25 31 tel. 25 640 25 80

Zgłaszanie uszkodzeń liczników tel. 25 640 25 97, 25 640 25 13

Podawanie wskazań liczników tel. 25 640 26 46, tel. 25 640 26 23

Obszarowe Centrum Dyspozytorskie w Siedlcach i Pogotowie Energetyczne: Tel. 991- czynne całą dobę

Obszarowe Centrum Dyspozytorskie w Łukowie i Pogotowie Energetyczne: Tel. 991- czynne całą dobę

Posterunek Energetyczny Łuków:
ul. Cieszkowizna 115b
21-400 Łuków
Tel. 25 640 25 20 Fax. 25 640 26 92

Kierownik Posterunku 25 640 40 18

W siedzibie Posterunku Energetycznego Łuków można załatwić sprawy związane z:
- zgłaszaniem awarii pod numerem alarmowym 991,
- zgłaszaniem reklamacji, dotyczących przerw w dostawie energii elektrycznej (nr tel.: 991 lub 25 640 40 00),
- przyłączaniem nowych obiektów do sieci energetycznej (nr tel.: 25 640 41 81)
- działaniem układów pomiarowych i wskazań licznika (nr tel.: 25 640 41 24 i nr tel.: 25 640 41 22)
- prowadzeniem prac eksploatacyjnych w przypisanym dotychczas zakresie (nr tel.: 25 640 40 40),
- wykonaniem usług dodatkowych (nr tel.: 991 lub 25 640 40 00).  

Historia Łukowa

Łuków leży na 51 stopniach i 56 minutach szerokości geograficznej północnej i 22 stopniach i 23 minutach długości geograficznej wschodniej, w zachodniej części Równiny Łukowskiej. Miasto przecina równoleżnikowo dolina Krzny Południowej, a jego północne peryferie sięgają do koryta Krzny Północnej. Obie te rzeki, biorące początek w rozległych, podmokłych obniżeniach w lasach łukowskich, łączą się w okolicy Międzyrzeca Podlaskiego w rzekę Krznę-największy lewy dopływ Bugu.

Ziemia Łukowska należała geograficznie do Mazowsza, ale historycznie i administracyjnie wchodziła w skład województwa sandomierskiego, a następnie lubelskiego. W początkowym okresie została podporządkowana względom obronno-strategicznym podobnie jak miasto będące ośrodkiem administracyjnym całej Ziemi Łukowskiej.

Łuków był jedną z osad pogranicznych dawnej Polski. Pierwsze chwile jego egzystencji giną w pomroce dziejów, jak wszystkich prawie najstarszych miast w Polsce. Początkowo był głuchą wioską, ukrytą w dzikiej kniei, na niedostępnych błotach. I takie właśnie, naturalne położenie, dogodne do budowy grodu, wpłynęło na dalsze losy tej osady. Z braku początkowych przywilejów, które nie zachowały się nawet w odpisach, nie wiemy przez kogo i kiedy została założona ta osada lub przez kogo wyniesiona do rangi grodu. Tradycja tylko miejscowa niesie, iż założycielem Łukowa był Bolesław Wstydliwy.

Czytaj dalej

Herb

HerbStan badań nad herbem Łukowa przynoszą prace Mariana Gumowskiego oraz Henryka Seroki. Dodatkowa kwerenda archiwalne podjęta obecnie przyniosła dotarcie do trzech dokumentów Łukowa, lecz nie wnoszą one nowych ustaleń do sprawy wyglądu herbu miasta. Przy ustalonych historycznych dokumentach Łukowa, a więc wójta Łukowa Stanisława z 1439 r. oraz burmistrza i rady miejskiej z lat 1567 i 1584, pieczęcie się nie zachowały. Pierwszy dokument, opieczętowany był pierwotnie najpewniej pieczęcią osobistą wójta, za czym przemawia koroboracja dokumentu, mówiąca o przywieszeniu do niego sigillum meum. Dwa dalsze dokumenty opieczętowane były pieczęcią miejską, lecz tylko przy jednym z nich zachowała się jej pozostałość w postaci odbitki po oderwanej pieczęci. Zatem źródłami dla herbu Łukowa pozostają opisy pieczęci sporządzone przez M. Gumowskiego, mówiące o niedźwiedziu wspiętym pod koroną w tarczy oraz pieczęć z końca XVIII w. zachowana w reprodukcji pracy Gumowskiego a także znana z odcisku kolekcjonerskiego z Muzeum Regionalnego w Łukowie. Niewiele wnosi słabo zachowana pieczęć Łukowa odciśnięta tłokiem sporządzonym najpewniej po roku 1505, omówiona w pracy o herbach miast małopolskich oraz w odnalezionym obecnie szczątkowym jej odciśnięciu podczas ponownej kwerendy. Nienajlepsze opracowania herbu Łukowa z II poł. XX w. publikowane w pracach M. Gumowskiego, A. Wanga i J. Plewako oraz z Miast polskich w Tysiącleciu, a także obecny herb miasta (ze zniekształconym kartuszem i słabej próby rysunkiem niedźwiedzia) pochodzący z okresu po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. skłaniać powinny do opracowania nowego wizerunku herbu. Dodać należy, że niepowodzeniem zakończyła się próba opracowania nowego herbu w 2009 r., odrzuconego przez radę miasta, nie bez pewnych racji, jako nazbyt odchodzącego od tradycji herbu Łukowa.

Projekt herbu Łukowa nawiązuje do miejscowej tradycji historycznej, według której niedźwiedź w herbie miasta jest pamiątką zdarzenia z czasów polowań królów Polski odbywanych w lasach łukowskich, według której król napotkał na swej drodze niedźwiedzia. Zdarzenie to upamiętniał nadany miastu herb. Prawdziwości tej tradycji nie potwierdzają żadne źródła historyczne, niemniej jednak podkreślenia wymaga fakt przechowania w lokalnej pamięci legendy o początkach miejskiego herbu. Źródła historyczne potwierdzają częste pobyty władców z dynastii Jagiellonów w Łukowie. Przez Łuków wiodła jedna z dwóch dróg, którymi królowie podążali z Krakowa i Korony do Wilna i na Litwę. Podczas pobytów w Łukowie królowie przebywali na zamku królewskim w Łukowie. Dla przykładu podać można, że w dokumencie króla Zygmunta I Starego z 1526 r. znajduje się stwierdzenie, że był on spisany na zamku królewskim w Łukowie (in curia regia in Lucow).

Projekt herbu, nawiązujący do miejscowej tradycji heraldycznej odchodzi od prezentacji wizerunku niedźwiedzia jako tzw. figury bojowej z 2009 r. Herb nawiązuje do tradycji o niedźwiedziu jako o zwierzęciu „łagodnym”.

Figura czarnego niedźwiedzia widnieje w tarczy czerwonej, o kształcie współcześnie stosowanej i zalecanej tarczy późnogotyckiej (z XV w.), zwanej tarczą hiszpańską. Przedstawienie korony nawiązuje do korony znanej z nielicznych historycznych wizerunków założyciela miasta króla Władysława II Jagiełły, zaczerpniętej z wizerunku króla z II poł. XV w. z Kaplicy Świętokrzyskiej w katedrze na Wawelu.

 

 

Herb obowiązujący do dnia 11 października 2018 r.

HerbMiasto Łuków jako gród obronny istniało prawdopodobnie już w XIII wieku. Wzmianka w Kronice Długosza mówi, że w 1233 roku „Kock zdobyty na Jaćwingach został przyłączony do kasztelanii łukowskiej”. Nazwa Łuków pochodzi od staropolskiego słowa ług, łęg, oznaczającego teren bagnisty, nizinny.

Bagna „Niedźwiedzi Ług” stanowią granicę pomiędzy gruntami miasta, Ryżek i Sięciaszki. Punktem granicznym jest tzw. „Kiełbaśny Krzyż”, znajdujący się „przy borze, niedaleko błota Niedźwiedzi Ług” (Jest to cytat z akt sprawy o granice Łukowa z Sieńczaszką z końca XIX wieku). Nazwa „Niedźwiedzi Ług” wskazuje, że był to matecznik niedźwiedzi i to było powodem nadania miastu herbu z niedźwiedziem. W herbie Łukowa znajduje się niedźwiedź na czerwonym tle tarczy herbowej, stojący na tylnych nogach, zwrócony w lewą stronę, mający złotą koronę, co oznacza, że miasto było własnością królewską.

Herb miasta został uchwalony 4 listopada 1920 roku kiedy to Rada Miejska Miasta Łukowa przyjęła stanowisko w którym stwierdziła „że na skutek prośby Przewodniczącego – Burmistrza Miasta Towarzystwo Opieki nad zabytkami przeszłości, przy liście z dnia 28 października r.b. przesłało kopję herbu miasta Łukowa przedstawiającego na tarczy o czerwonym polu wspiętego niedźwiedzia ze złotą królewską koroną nad nim. Herb ten według zaświadczenia tegoż Towarzystwa, jest najdokładniejszą kopją wykonaną w pracowni Towarzystwa z jego własnych zbiorów.

Rada Miejska uchwala zatem:
Przyjąć powyższe do wiadomości i herbu miasta odtąd używać na pieczęciach Magistratu …”Herb przyjęty przez Radę Miejską w 1920 roku został potwierdzony aktualnym brzmieniem Statutu Miasta Łuków przyjętym Uchwałą Nr IX/68/2003 Rady Miejskiej w Łukowie z dnia 31 lipca 2003 roku.

Położenie

Łuków położony jest na styku Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny - stanowi ono naturalną bramę na wschód do terenów Rosji, Ukrainy i Białorusi. Łuków swoim położeniem posiada najlepszą pozycję wśród miast Lubelszczyzny pod względem odległości do największych miast tego regionu oraz do największego przejścia granicznego w Terespolu. Fakt ten może przesądzić o przyszłości miasta.

Przez Łuków przebiega najważniejsza obecnie transeuropejska magistrala kolejowa Lizbona-Berlin-Warszawa-Moskwa-Władywostok. Znajduje się on również blisko głównych szlaków drogowych z północy na południe i ze wschodu na zachód, które niedaleko mają swoje skrzyżowanie.

Powierzchnia ogólna miasta Łuków wynosi 3 575 ha, w tym:

 • Użytki rolne - 2 027 ha;
 • Użytki leśne i grunty zadrzewione (zakrzewione) - 531 ha;
 • Grunty zabudowane i zurbanizowane - 956 ha;
 • Tereny różne - 15 ha;
 • Nieużytki - 12 ha;
 • Wody - 34 ha.

Łuków usytuowany jest na 51056' szerokości geograficznej północnej i 22023' długości geograficznej wschodniej w zachodniej części regionu naturalnego zwanego przez geografów Równiną Łukowską, stanowiącą część Niziny Południowopodlaskiej zaliczonej do Nizin Środkowopolskich.

Równina Łukowska obejmuje około 2600 km2 i rozciąga się od okolic Adamowa i Kocka po dolinę Bugu między Terespolem a Mielnikiem. Region wznosi się od 150 do 180 m nad poziomem morza, a w samym zaś Łukowie wysokości te wahają się od 157m w dolinie Krzny Południowej między Zapowiednikiem a Łazami do kulminacji 170m na południe od ul. Świderskiej. Rzeźba okolic Łukowa jest mało zróżnicowana - dominuje krajobraz równiny ze słabo zaznaczonymi dolinami rzek. Charakter rzeźby w tym rejonie pozwala zaliczyć ten teren do obszarów staroglacjalnych, tzn. ukształtowanych przez lądolód skandynawski, ale później zniszczonych przez procesy denudacyjne, wyrównujące oraz występujący klimat.

Przez miasto przepływa Krzna Południowa, a przez jego północne krańce Krzna Północna. Obie te rzeki, biorące początek w rozległych, podmokłych obniżeniach Lasów Łukowskich, łączą się w okolicach Międzyrzeca Podlaskiego w rzekę Krznę - największy lewy dopływ Bugu.

 

Położenie administracyjne

Pod względem administracyjnym Łuków leży w południowo-wschodniej części utworzonego w 1975 r. województwa siedleckiego, 28 km od Siedlec. W nowym podziale administracyjnym w 1998 r. Łuków znajduje się jako miasto powiatowe w północnej części w północnej części województwa lubelskiego, 100 km od Lublina. Łuków uważany jest za miasto podlaskie, jakkolwiek przez wieki należał (wraz z całym województwem lubelskim) do historycznej prowincji Małopolski. Korzystne jest położenie komunikacyjne Łukowa. Od dawna był znaczącym węzłem szlaków handlowych, zaś w czasach najnowszych stał się ważnym węzłem drogowym, a zwłaszcza kolejowym. Przede wszystkim miasto leży przy transeuropejskiej magistrali kolejowej Lizbona - Moskwa, od której właśnie w Łukowie odgałęzia się linia tranzytowa w kierunku Skierniewic, omijająca węzeł warszawski. Ponadto w Łukowie zbiegają się dwie linie kolejowe z kierunku południowego Dęblina i Lublina.

 

Geologia

Obszar Łukowa leży na południowo-zachodnim skraju starej prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej, na zrębie Łukowa w obrębie struktury zrębowej podlasko-lubelskiej. Obszar ten cechuje budowa dwupiętrowa. Stosunkowo płytko, na głębokości 910 m p.p.m. występują prekambryjskie skały krystaliczne (łupki, gnejsy, amfibolity). Na cokole krystalicznym osadzone są skały osadowe paleozoiczne, mezozoiczne i kenozoiczne. Utwory kenozoiczne zalegają w Łukowie na powierzchni w postaci osadów okruchowych. Dominującymi są osady polodowcowe zlodowaceń środkowopolskich, zlodowacenia Odry. W obrębie tych osadów na teren Łukowa i okolic zostały przetransportowane przez lądolód skandynawski fragmenty kry jurajskiej, zawierające unikalne w skali Europy Środkowej, skamieniałości jurajskie (m.in. amonity). Jest to jedyne stanowisko w Polsce, posiadające tak doskonale zachowane skamieniałości, przez co niezwykle cenne na rynkach kolekcjonerskich.

Wody powierzchniowe i podziemne w okolicach Łukowa należą w całości do dorzecza Bugu. Teren miasta jest odwadniany przez górny odcinek Krzny Południowej i jej dopływ oraz Krzny Północnej, której dolina stanowi północną granicę miasta. Obie rzeki biorą początek w lasach jodłowych Kryńszczaka. Krzna należy do rzek średniej wielkości i powstaje z połączenia Krzny Północnej i Południowej. Krzna Południowa, przepływająca przez Łuków, latem utrzymuje poziom wody, wynoszący zaledwie kilkanaście centymetrów, przy szerokości koryta 3 metry. Krzna Północna jest znacznie węższa.

Wody powierzchniowe również obejmują, występujące w dolinach rzek, liczne drobne cieki i rowy melioracyjne. W granicach miasta znajduje się kilka sztucznych zbiorników wodnych, z których największym jest zasilany wodami Krzny Południowej - zbiornik "Zimna Woda".

Duży zbiornik wodny oraz kilka mniejszych, będących pozostałością po cegielni znajdują się przy ul. Łapiguz.

 

Klimat

Teren Łukowa zaliczony został w obręb krainy klimatycznej Chełmsko-Podlaskiej wchodzącej w skład Klimatów Wielkich Dolin.

Wszystkie zjawiska klimatyczne zależą nie tylko od promieniowania słonecznego i od warunków naturalnych Łukowa, lecz również od rodzaju mas powietrza, które w danym czasie napływają nad obszar miata.

Zasadniczymi masami powietrza docierającymi nad miasto są masy polarnomorskie, polarnokontynentalne, podzwrotnikowe oraz arktyczne i atlantyckie. Są to różne masy o indywidualnych cechach, przynoszące różne typy pogody. Ruch mas powietrza wywołują zmiany ciśnienia atmosferycznego, które przy średniej 991.08 mb dla Polski, w Łukowie kształtuje się w okolicach 995-1000 mb.

Nad miastem przeważają wiatry z kierunków zachodnich. Odznaczają się one większą prędkością i przynoszą wilgotne powietrze oceaniczne, ze znacznym zachmurzeniem, opadami i obniżką temperatury latem, natomiast wzrostem zimą. Średnia liczba wiatrów silnych powyżej 8 m/s, dochodzi do 50 dni/rok.

Średnia temperatura dla rejonu Łukowa wynosi 7-7,5°C dla porównania, średnia temperatura dla Polski wynosi 7,24°C).

Średnie opady atmosferyczne wynoszą 500 mm i są niższe niż średnie wartości w kraju (600 mm). W rocznym ich przebiegu uwidaczniają się wyraźne minima zimowe i maksima letnie. Na półrocze zimowe (grudzień - maj) przypada poniżej 180 mm, czyli poniżej połowy wartości opadów. Najwięcej opadów przypada na półrocze letnie - 320 mm, zaś miesiącem najbardziej deszczowym jest lipiec, po nim w czasie jesieni następuje spadek.

Liczba dni ze śniegiem wynosi 50-70. Najczęściej opady śnieżne występują w grudniu i styczniu. Marzec ma niekiedy więcej dni śnieżnych niż październik. Trwałość pokrywy śnieżnej w opisywanym obszarze wynosi 60-90 dni, przy grubości rzędu kilkunastu centymetrów

Okres wegetacyjny trwa 200-210 dni, a początek robót polowych przypada na ostatnią dekadę marca lub pierwszą kwietnia.

 

Gleby

Na terenie miasta, na obszarach użytkowanych rolniczo, przeważają gleby średnio korzystne (IV klasa bonitacyjna) i korzystne (III klasa ) do produkcji rolnej.

Gleby okolic Łukowa składają się z glin zwałowych oraz piasków i żwirów polodowcowych związanych z cofaniem się lądolodu plejstoceńskiego w okresie zlodowaceń środkowopolskich.

Wśród gleb średniej jakości dominują gleby brunatne i bielicowe żytnie dobre, z małym udziałem zbożowo-pastewnych słabych IVa i IVb klasy bonitacyjnej, a pod użytkami zielonymi gleby organiczne klasy III i IV (zlokalizowane w dolinach Krzny Południowej).

Gleby korzystne do produkcji rolnej (gleby brunatne lub bielicowe pszenno-żytnie i pszenne klasy IIIa i IIIb oraz czarne ziemie w kompleksie zbożowo-pastewnym mocnym) występują płatami na południe i na zachód od zwartej zabudowy miasta.

Powierzchnia gleb klasy III wynosi 165,7 ha. Występują płatami, a większe ich powierzchnie zlokalizowane są w rejonie Łapiguzu oraz pomiędzy drogami do Radzynia Podlaskiego i do Paskud. Ochronie podlegają również gleby organiczne, występujące głównie w dolinie Krzny Południowej.

Bardziej znana z tzw. jurajskich kier lodowcowych (odkryta w 1889 r.) znajduje się przy ul. Żelechowskiej i była od dawna eksploatowana przez miejscową cegielnię. Większy płat iłów jurajskich znajduje się na południowy zachód od miasta, od ul. Zimna Woda a kolonią wsi Gołaszyn. Na obszarze tym w 1981 roku utworzony został rezerwat przyrody "Kra Jurajska", który czeka na zagospodarowanie (iły jurajskie są doskonałym surowcem do produkcji keramzytu).

 

Lasy

Miasto charakteryzuje się niską lesistością. Zasoby leśne stanowią 12,7 % powierzchni ogólnej miasta (445 ha). Wśród lasów dominuje bór świeży i bór mieszany świeży. Są to lasy ochronne.

Bory świeże występują w północno-wschodniej i południowej części miasta. Przeważa w nich sosna z domieszką brzozy. Bory mieszane świeże rosną w granicach Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na wschód od zabudowań miasta.

W bezpośrednim sąsiedztwie bocznicy kolejowej na południe od drogi do Międzyrzeca Podlaskiego znajduje się niewielki obszar lasu mieszanego, w którym, obok sosny, występuje dużo gatunków drzew liściastych.

Zieleń miejską tworzą parki i skwery, ogródki działkowe, zadrzewienie cmentarzy czynnych i zamkniętych, tereny zieleni osiedli, obiektów rekreacyjno-sportowych. Są to tereny typowo antropogeniczne, wykorzystywane tylko w nieznacznym stopniu przez mieszkańców jako tereny rekreacyjne i wypoczynkowe.

W znacznej mierze zieleń miejska połączona jest z posiadającą duże walory przyrodnicze doliną Krzny Południowej i stanowi razem strefę ekologiczną.

Na terenie miasta znajduje się dolina rzeki Krzny Południowej okryta roślinnością trawiastą, oraz 3 parki miejskie zadrzewione:

 • Park położony w dolinie Krzny Południowej w trójkącie; ul. 700-lecia, szpital, koryto rzeki. Park powstał w czynie społecznym w okresie powojennym.
 • Park miejski, położony wzdłuż Krzny Południowej na wysokości obiektów OSiR-u, stanowi teren tylko częściowo wykorzystywany przez mieszkańców.
 • Park wchodzący w skład szpitala (obiekt zamknięty dla mieszkańców).

W mieście funkcjonują również ogródki działkowe, takie jak:

 • "Niedźwiadek" położony pomiędzy ul. Międzyrzecką a oczyszczalnią ścieków,
 • "Promyk" położony pomiędzy ul. Parkową a ul. Stodolną,
 • "Słonecznik" położony pomiędzy ul. Parkową i Al. Wojska Polskiego,
 • "Kamieniak" położony pomiędzy Al. Wojska Polskiego, ul. Armii Krajowej oraz korytem Krzny Południowej.
 • Część miasta wchodzi w skład "Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu" stanowiącego dużą atrakcję krajobrazowo-przyrodniczą. W przyszłości obszar ten ma wejść w obręb "Łukowskiego Parku Krajobrazowego".

Kilka kilometrów na zachód od Łukowa znajduje się Rezerwat Przyrody Jata, który pod względem długości istnienia ustępuje tylko Białowieskiemu Parkowi Narodowemu. Więcej informacji na temat rezerwatu znajduje się na stronie:

www.rezerwatjata.pl

 

Komunikacja

Miasto Łuków spełnia dużą rolę jako regionalny ośrodek gospodarczy, ośrodek szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego, regionalny ośrodek lecznictwa oraz centrum administracyjne o zasięgu powiatowym.

Łuków spełnia również ważną funkcję regionalnego węzła komunikacyjno-transportowego. W mieście zbiega się 6 kierunków dróg krajowych o znaczeniu regionalnym i 5 kierunków linii kolejowych (w kierunku Warszawy, Lublina, Terespola, Dęblina, Pilawy).

Poniżej podane zostaną odległości dzielące miasto Łuków od innych najbliżej położonych miast Polski, oraz szacowany czas dojazdu:

 • Warszawa - 125 km,
 • Lublin - 95 km,
 • Terespol/Brześć - 97 km,
 • Biała Podlaska - 58 km,
 • Siedlce - 30 km.

Miasto położone jest blisko następujących szlaków drogowych łączących:

 • Europę Zachodnią z Europą Wschodnią: Świecko-Poznań-Warszawa- Siedlce-Terespol-Brześć,
 • Europę Południową z Europą Północną: Barwinek-Rzeszów-Lublin-Białystok-Ogrodniki lub Kuźnica Białostocka,
 • Łuków leży również w sąsiedztwie projektowanej trasy autostrady A2 łączącej zachodnią i wschodnią granicę Polski.

Miasto oddalone jest od każdego z w.w. szlaków o około 15-20 km.

Położenie komunikacji kolejowej jest bardzo korzystne dla Łukowa. Przez miasto przebiegają następujące szlaki kolejowe:

 • Transeuropejska magistrala kolejowa Lizbona-Berlin-Warszawa-Łuków-Brześć-Moskwa -Władywostok, od której w Łukowie odgałęzia się najważniejsza linia tranzytowa w kierunku Skierniewic, omijająca węzeł warszawski,
 • Linie: Łuków-Częstochowa, Łuków-Pilawa, Łuków-Dęblin, Łuków-Siedlce-Warszawa, Łuków-Terespol, Łuków-Lublin

Słupy i tablice ogłoszeniowe

Słupami i tablicami ogłoszeniowymi w mieście Łuków administruje Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków, tel. /25/ 798 23 89; 798 38 71

Szczegółowe informacje: www.osir-lukow.pl