Dzisiaj jest: 22 Stycznia 2019   |   Imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Wiktor


Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, nieruchomości będące własnością Miasta Łuków, oddane w użytkowanie wieczyste, zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne) wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych, stały się własnością dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Szczegółowe informacje


 • Aktualności
  Liczba artykułów:
  4355
 • Uncategorised
  Liczba artykułów:
  4
 • Miasto
  Liczba artykułów:
  13
 • Gospodarka
  Liczba artykułów:
  14
 • Kultura

  Korzenie ŁOK sięgają 1918 r., kiedy to w Łukowie powstało Towarzystwo Kulturalne „Ogniwo”. Stowarzyszenie to było placówką umożliwiającą mieszkańcom miasta i okolic nawiązywanie stosunków kulturalno - towarzyskich poprzez krzewienie oświaty, upowszechnienie teatru, czytelnictwa oraz działalność rozrywkową.
   
  Druga wojna światowa zadała miastu dotkliwe ciosy, również na polu kultury. Członkowie różnych stowarzyszeń zmuszeni zostali zejść do pracy w dziedzinie kultury do podziemia organizując tajne nauczanie, domowe biblioteki, teatr i imprezy o charakterze patriotycznym.
   
  Po wyzwoleniu Łukowa w sierpniu 1944 r. przystąpiono do odbudowy miasta i spontanicznego organizowania życia kulturalno - oświatowego, przywrócono do pracy bibliotekę miejską, ognisko muzyczne i wznowiono wydawanie „Gazety Łukowskiej”.
   
  W 1954 r. utworzono Powiatowy Dom Kultury, który prowadził działalność w trzech kierunkach: oświatowym, artystycznym, wypoczynku i rozrywki na terenie miasta i powiatu. Instruktorzy oprócz stałych form pracy prowadzili poradnictwo, szkolenia i organizowali imprezy artystyczne w 47 klubach (23 „Ruch”, 23 „Rolnika” i 1 „Ogrodnika”) dla mieszkańców wsi.
   
  Po reformie administracyjnej w 1975 r. powstał Łukowski Ośrodek Kultury i działał na terenie 13-stu gmin, mając pod opieką 68 wiejskich klubów, 3 gminne ośrodki kultury i 38 bibliotek.
   
  W 1977 r. powstał Młodzieżowy Dom Kultury jako filia ŁOK. Była to pierwsza tego typu placówka w woj. siedleckim. MDK posiadał bibliotekę, salę gier automatycznych, salę dyskotekową i inne pomieszczenia w których mogło zaspokoić swoje zainteresowania nawet 100 osób jednocześnie.
   
  W 1991 r. ŁOK otrzymał budynek po dawnym KMPZPR i po generalnym remoncie w październiku 1992 r. budynek oddano do użytku.

  ŁOK jest pomysłodawcą najstarszej imprezy teatralnej w Polsce - Sejmików Wiejskich Zespołów Teatralnych, które od 1970 r. odbywają się w Stoczku Łukowskim. Sejmiki są okazją do prezentacji osiągnięć teatrów wiejskich, sposobnością do wymiany doświadczeń, a także formą edukacji teatralnej z woj. lubelskiego, podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko - mazurskiego. Występują teatry obrzędowe, śpiewacze, oraz teatry z repertuarem klasycznym, współczesnym, ruchu, poezji, lalkowe, kabarety i teatrzyki dziecięce.
   
  Sejmiki nie mają charakteru konkursowego, a jedynie powołana przez Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie komisja artystyczna (aktorzy, teatrolodzy etnografowie, reżyserzy, folkloryści) obserwują występy zespołów, dzielą się uwagami z jego członkami i typują najlepszych wykonawców na Ogólnopolski Sejmik w Tarnogrodzie. ŁOK, to jedyna z pięciu instytucji kultury w Polsce, która jeszcze organizuje Sejmiki wiejskich zespołów teatralnych, kontynuując tradycyjnie amatorskiego ruchu ludowego.
   
  Od 1991 r., w grudniu organizowana jest pod patronatem Burmistrza Miasta Łuków „Wigilia dla samotnych” - ludzi żyjących na skraju ubóstwa i pozbawionych najbliższych.
   
  Od 1994r. organizowane są Młodzieżowe Jesienie Artystyczne, na których młodzi twórcy prezentują swój dobytek artystyczny z różnych dziedzin sztuki.
   
  Od ponad 30 lat ŁOK jest organizatorem Powiatowego Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Wesołe Nutki”, której laureaci odnoszą spore sukcesy na arenie województwa i kraju. Konkursy recytatorskie to domena pracy ŁOK, należą do nich m. in, konkurs poezji i prozy żydowskiej, jesiennej, ukraińskiej, dziecięcej - „Barwy słowa” i „Moje Małe Wierszobranie”, konkurs poezji ks. J. Twardowskiego, Ogólnokrajowy Konkurs Recytatorski i inne.
   
  Od 1999 r. działa przy ŁOK Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy” skupiający w swoich szeregach ponad setkę dzieci i młodzieży z Łukowa i okolic. W repertuarze zespołu znajdują się polskie tańce narodowe i regionalne, działa również chór i kapela ludowa. Dotychczas zespół koncertował w kraju i za granicą (mi.in. Białoruś, Francja, Niemcy, Włochy, Litwa, Estonia, Bułgaria, Irlandia).
   
  W ŁOK-u działa Galeria PROwizorium gdzie, profesjonaliści i amatorzy wystawiają swoje dzieła sztuki.

  Łukowski Ośrodek Kultury jest organizatorem imprez o charakterze lokalnym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim, organizowane kursy tańca towarzyskiego, spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży, koncerty, kabarety, imprezy rekreacyjne, integracyjne itp.
   
  Na szczególną uwagę zasługują: Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim (najstarsza impreza w Polsce), Łukowska Noc Kultury, Pożegnanie Lata, Łukowska Jesień Artystyczna Młodych,  Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych, Wojewódzki Konkurs Młodych Instrumentalistów, Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych, Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Barwy słowa”, Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy Ukraińskiej, Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Wesołe Nutki”.

  Liczba artykułów:
  7
 • Edukacja
  Liczba artykułów:
  10
 • Sport
  Liczba artykułów:
  11
 • Informator
  Liczba artykułów:
  13
 • Zdrowie
  Liczba artykułów:
  6
 • Turystyka
  Liczba artykułów:
  2
 • Komunikacja
  Liczba artykułów:
  1
 • Inne
  Liczba artykułów:
  8
 • Unia Europejska
  Liczba artykułów:
  7
 • Programy Krajowe
  Liczba artykułów:
  4
 • Miasta partnerskie
  Liczba artykułów:
  4
 • Galerie
  Liczba artykułów:
  21
 • Organizacje pozarządowe
  Liczba artykułów:
  10