Dzisiaj jest: 14 Lipca 2020   |   Imieniny obchodzą: Stella, Bonawentura, Marcelin

Historia Unii Europejskiej

Najważniejsze etapy powstawania UE:

 • 1946 - Winston Churchill, w Zurichu, mówił o potrzebie stworzenia "stanów zjednoczonych Europy"
 • 1947 - Uruchomiony został amerykański Plan Marshalla, którego celem było udzielenia pomocy dla wszystkich krajów Europy,
 • 1948 - Utworzono Organizację Europejskiej Współpracy Gospodarczej dla zarządzania amerykańskim Funduszem Marshalla, przekształconej w Organizację Współpracy Gospodarczej,
 • 1948 - Beneluks, Holandia, Belgia i Luksemburg tworzą unię celną, która stanowiła model współpracy gospodarczej między krajami,
 • 1949 - Powstaje Rada Europy,
 • 9.05.1950 - Deklaracja Schumana - 9 maja,
 • 18.04.1951 - podpisano Traktat Paryski ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS),
 • 10.08.1952 - Wchodzi w życie Traktat o EWWiS, powołanie Zgromadzenia Parlamentarnego,
 • 25.03.1957 - Podpisano Traktat Rzymski ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarcz± (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, (EWWA - Euratom),
 • 1967 - Traktat o fuzji, ustanowienie wspólnych instytucji dla trzech wspólnot,
 • 1979 - Powszechne wybory do Parlamentu Europejskiego,
 • 1986 - Jednolity Akt Europejski,
 • 7.02.1992 - podpisano traktat w Maastricht, na mocy którego Wspólnotę Europejską przekształcono w UE, traktat ten wszedł w życie 1.XI.1993
 • 1994 - Wchodzą w życie układy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA),
 • 1997 - Podpisanie Traktatu Amsterdamskiego, określającego fundamentalne prawa obywateli - wchodzi w życie 1 maja 1999 r.,
 • 2001 - Podpisanie Traktatu Nicejskiego, w którym uzgodniono reformę instytucji w perspektywie rozszerzenia.

Ciekawe linki:

europa.eu.int/abc/history/index_en.htm
europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000e.htm#e8
www.let.leidenuniv.nl/history/rtg/res1/index.htm