Dzisiaj jest: 9 Lipca 2020   |   Imieniny obchodzą: Weronika, Hieronim, Zenon

Granty od Kulczyk Foundation

Grant w wysokości do 25 tysięcy złotych może uzyskać w konkursie przeznaczonym dla m.in. organizacji społecznych, czy spółdzielni. Wsparcie otrzymają najlepsze projekty. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2016 r. Co należy zrobić, by podjąć walkę o pieniądze? Po pierwsze dokładnie przeczytać regulamin, który czeka pod adresem www.kulczykfoundation.org.pl w zakładce „wsparcie” (kliknij i zjedź na sam dół). Po drugie wypełnić formularz, który jest dostępny w tym samym miejscu. Po trzecie złożyć go zgodnie z zasadami w regulaminie.

Roczny program współpracy Miasta Łuków z organizacjami

Roczny program współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2016 rok

Granty od Kulczyk Foundation

Grant w wysokości do 25 tysięcy złotych może uzyskać w konkursie przeznaczonym dla organizacji, instytucji, szkół, zrzeszeń, czy firm. Najlepsze pomysły infrastrukturalne lub dotyczące przedsiębiorczości zostaną wsparte, ale czasu jest bardzo mało, bo 31 grudnia o godz. 23:59 upływa ostateczny termin składania wniosków. Organizatorzy konkursu zastrzegają, że projektów nie mogą zgłaszać osoby fizyczne, projekty nie mogą też dotyczyć stypendiów.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie

Sprawozdanie z Realizacji Programu Współpracy Miasta Łuków z Organizacjami Pozarządowymi w 2014 roku

Szkolenie "Europa dla obywateli"

W dniu 23 kwietnia 2015 r. w Białej Podlaskiej odbędzie się bezpłatne szkolenie programu UE "Europa dla obywateli". Program współfinansuje międzynarodowe projekty pamięci europejskiej, społeczeństwa obywatelskiego, partnerstw i sieci miast, a więc działania wspierające aktywność obywateli krajów europejskich. Beneficjentami mogą być władze samorządowe, komitety miast partnerskich, organizacje pozarządowe i inne instytucje nienastawione na zysk, działające na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i integracji europejskiej.

Szkolenie jest bezpłatne i ma na celu poinformowanie o wymogach Programu, a także pomoc w przygotowaniu aplikacji.

Podczas szkolenia omówione zostaną m.in.:
- Priorytety programu i zasady uczestnictwa;
- Przykłady projektów
- Jak znaleźć partnerów do projektu międzynarodowego?
- System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej ECAS
- Portal Użytkownika
- Wniosek E-Form

Program i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.europadlaobywateli.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą do 22 kwietnia 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

MPiPS - Departament Pożytku Publicznego

Strona Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego:

www.pozytek.gov.pl

Ogłoszenie o konkursie FIO 2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:
- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe;
- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

Czytaj więcej...

Uchwała Nr XLVIII/514/2014 Rady Miasta Łuków

w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2015 rok"

Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały "Rocznego programu współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2015 rok"

Burmistrz Miasta Łuków zaprasza do konsultacji projektu uchwały "Rocznego programu współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2015 rok".

Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Łuków lub na rzecz mieszkańców Miasta Łuków.

Czytaj więcej...