Wniosek na bezpłatne usunięcie i zutylizowanie azbestu

  • Drukuj

1. Poradnik Beneficjenta-Wnioskodawcy

2. Dofinansowanie dla Beneficjentów

3. Wniosek

4. Oświadczenie uprawnionego wykonawcy

 

Zgłoszenie robót nie wymagających uzyskania pozwolenia - wzory dokumentów:

1. Instrukcja złożenia zgłoszenia

2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

 

Wnioski należy składać do dnia 27 listopada 2015 r. w Urzędzie Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17.

Szczegółowe informacje: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego, inspektor Henryk Bosek, tel. 25 798 3001 wew. 102, pok. 12.