Nieruchomości na sprzedaż

  • Drukuj

 

1. Nieruchomość położona przy ul. Pana Tadeusza

Składająca się z działek:
- nr 6860/305 - pow. 206 m2
- nr 6860/306 - pow. 1 700 m2
- nr 6860/307 - pow. 309 m2

Przeznaczenie: MNU-realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli

Nieruchomości na sprzedaż

 

2. Nieruchomość położona przy ul. Kiernickich

Działka:
- nr 7009/14 - pow 823 m2

Przeznaczenie: MNU-realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli

Nieruchomości na sprzedaż

 

3. Nieruchomość położona przy ul. Pana Tadeusza

Działka:
- nr 6860/302 - pow 1 670 m2

Przeznaczenie: MNU-realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli

Nieruchomości na sprzedaż

 

4. Nieruchomość położona przy ul. Pana Tadeusza

Składająca się z działek:
- nr 6899/11 - pow 748 m2
- nr 6899/13 - pow 90 m2

Przeznaczenie: MNU-realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli

Nieruchomości na sprzedaż

 

5. Nieruchomość położona przy ul. Nowogródek

Składająca się z działek:
- nr 6860/346 - pow 463 m2
- nr 6849/7 - pow 16 m2

Przeznaczenie: MNI-realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej

Nieruchomości na sprzedaż

 

6. Nieruchomość położona przy ul. Południowej

Składająca się z działek:
- nr 7014/10 - pow 365 m2
- nr 7016/10 - pow 410 m2
- nr 7012/4 - pow 1 193 m2 (udział 1/3)

Przeznaczenie: MNE8-realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej

Nieruchomości na sprzedaż

 

7. Nieruchomość położona przy ul. Południowej

Składająca się z działek:
- nr 7014/11 - pow 357 m2
- nr 7016/11 - pow 408 m2
- nr 7012/4 - pow 1 193 m2 (udział 1/3)

Przeznaczenie: MNE8-realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej

Nieruchomości na sprzedaż

 

8. Nieruchomość położona przy ul. Południowej

Składająca się z działek:
- nr 7014/12 - pow 436 m2
- nr 7016/12 - pow 515 m2
- nr 7012/4 - pow 1 193 m2 (udział 1/3)

Przeznaczenie: MNE8-realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej

Nieruchomości na sprzedaż

 

9. Nieruchomość położona przy ul. Łapiguz

Działka:
- nr 1256/26 - pow 1,9413 ha

Przeznaczenie: P1- tereny przeznaczone na realizację i utrzymanie składów i magazynów

Nieruchomości na sprzedaż

 

10. Nieruchomość położona przy ul. Łapiguz

Działka:
- nr 1256/29 - pow 2,1991 ha

Przeznaczenie: P - tereny przeznaczone na realizację i utrzymanie składów i magazynów

Nieruchomości na sprzedaż

 

11. Nieruchomość położona przy ul. Kanałowej

Działka:
- nr 8750/2 - pow 145 m2

Przeznaczenie: MNU - realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli

Nieruchomości na sprzedaż

 

12. Nieruchomość położona przy ul. Siedlecka/Jana Pawła II

Składająca się z działek:
- nr 5656 - pow 1 376 m2
- nr 5658 - pow 261 m2

Przeznaczenie: MNU - realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli

Nieruchomości na sprzedaż

 

13. Nieruchomość położona przy ul. Świderskiej

Działka:
- nr 7109/6 - pow 2 524 m2

Przeznaczenie: UH - realizacja i utrzymanie usług handlu oraz MWU - realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli

Nieruchomości na sprzedaż

 

14. Nieruchomość położona przy ul. Jana Pawła II

Składająca się z działek:
- nr 5645/5 - pow. 244 m2
- nr 5647/5 - pow. 481 m2

Przeznaczenie: MNU - realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli

Nieruchomości na sprzedaż

 

15. Nieruchomość położona przy ul. Farnej

Działka:
- nr 8752 o pow. 364 m2

Przeznaczenie: MNU - realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli

Nieruchomości na sprzedaż

 

16. Nieruchomość położona przy ul. Łąkowej

Składająca się z działek:
- nr 8038/5 o pow. 1567 m2
- nr 8041/3 o pow. 54 m2
- nr 8052/3 o pow. 136 m2
- nr 11074 o pow. 705 m2

Przeznaczenie: P - realizacja i utrzymanie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

Nieruchomości na sprzedaż