Dzisiaj jest: 19 Listopada 2018   |   Imieniny obchodzą: Elżbieta, Seweryn, Paweł

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Geoportal - System Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego

Organizacje pożytku publicznego

 

Pogoda

 

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łuków

I. Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Dzieci KONTYNUUJĄCE edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu miejskim/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017.

Rodzice tych dzieci zobowiązani są jednak w terminie do dnia 7 marca 2016 r. złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu miejskim/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, w którym dziecko jest już zapisane.

Formularz deklaracji jest dostępny w każdym przedszkolu miejskim/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

II. Postępowanie rekrutacyjne, postępowanie uzupełniające

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łuków rozpocznie się w dniu 14 marca 2016 r.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone NA WNIOSEK rodziców/prawnych opiekunów kandydata, złożony do dyrektora przedszkola. Rodzic zapisując dziecko ma prawo wskazać nie więcej niż 3 miejskie przedszkola w preferowanej przez siebie kolejności.

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Rodzice dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych winni złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną do Przedszkola Integracyjnego nr 1 w Łukowie prowadzącego oddziały integracyjne.

I etap postępowania rekrutacyjnego - kryteria:

Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).

II etap postępowania rekrutacyjnego - kryteria:

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa organ prowadzący zgodnie z art. 20c ust. 4 - 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) w Uchwale Nr V/31/2015 Rady Miasta Łuków z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łuków.

Uchwała Nr V/31/2015 Rady Miasta Łuków z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łuków.

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łuków.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz wzory dokumentów do pobrania dostępne są w siedzibie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz na stronach internetowych poszczególnych placówek.

 

 WYKAZ PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁUKÓW

 

Lp. Placówka Adres, telefon Adres strony internetowej
1. Przedszkole
Integracyjne Nr 1
21-400 Łuków,
Al. Kościuszki 21B
tel. 25 798 34 35
www.integracyjne.lukow.pl
2. Przedszkole
Miejskie Nr 2
21-400 Łuków,
ul. Piłsudskiego 18
tel. 25 798 2115
www.pm2lukow.edupage.org
3. Przedszkole
Miejskie Nr 3
21-400 Łuków,
os. Chącińskiego 17
tel. 25 798 2707
www.pm3.lukow.pl
4. Przedszkole
Miejskie Nr 4
21-400 Łuków,
os. Klimeckiego 14
tel. 25 798 3221
www.pmnr4lukow.cba.pl
5. Przedszkole
Miejskie Nr 7
21-400 Łuków,
os. Unitów Podlaskich 18
tel. 25 798 6110
www.pm7.lukow.pl
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny
• Przedszkole
Miejskie Nr 6
• oddziały przedszkolne w Szkole
Podstawowej Nr 1
21-400 Łuków,
ul. Partyzantów 15/
ul. Stasia i Nel 2
tel. 25 798 3357
www.sp1.lukow.pl
7. Szkoła
Podstawowa Nr 5
• oddziały przedszkolne w Szkole
Podstawowej Nr 5
21-400 Łuków,
ul. Siedlecka 56
tel. 25 798 4657
www.sp5lukow.pl

Szkoła Policealna

Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe

im. Janusza Korczaka

21-400 Łuków, ul. Kryńskiego 10
tel/fax: 25 798 39 98
www: www.medyk.pl.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ochotniczy Hufiec Pracy w Łukowie

Hufiec Pracy 3-10 w Łukowie
ul. Żelechowska 21 
tel. /25/ 798 13 73
ul. Warszawska 9 - biuro hufca
tel. /25/ 798 26 20
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta programowa OHP w Łukowie na rok szkolny 2013/2014

Ochotniczy Hufiec Pracy w  Łukowie uprzejmie informuje o ofercie edukacyjnej, skierowanej do młodzieży chętnej do zdobycia zawodu na etapie gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej
Oferta OHP 3-10 w Łukowie skierowana jest do młodzieży w przedziale wiekowym 15-18 lat, która ma trudności z nauką w gimnazjum  lub  już ukończyła gimnazjum i chce kontynuować dalszą edukację w szkole zawodowej.
Ważne – uczestnik OHP w chwili podpisania "Umowy o pracę" nie może mieć ukończonych 18 lat.  
Kształcenie ogólne odbywa się  na etapie gimnazjum w cyklu dwuletnim, a w szkole zawodowej w trzyletnim cyklu dydaktycznym w zależności od wybranej specjalności zawodowej. Zakończenie kształcenia ogólnego potwierdza „Świadectwo Ukończenia Gimnazjum” i "Świadectwo Ukończenia ZSZ".
Kształcenie praktyczne realizowane jest w formie praktycznej nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych na terenie Łukowa i okolic. Uczestnicy OHP zawierają z pracodawcami „Umowę o pracę w celu nauki zawodu” i świadczą pracę na statusie  pracownika młodocianego.
Zakończenie kształcenia zawodowego potwierdza dyplom ukończenia kształcenia zawodowego w wybranej specjalności lub tytuł czeladnika
Wykaz proponowanych zawodów:
• piekarz
• kucharz
• murarz- tynkarz
• stolarz
• fryzjer
• cukiernik
• mechanik pojazdów samochodowych
• monter instalacji i urządzeń sanitarnych
• elektryk
• wulkanizator
• sprzedawca
Nauka jest bezpłatna. Młodzieży uczęszczającej na praktyki zawodowe na statusie młodocianego pracownika przysługuje comiesięczne wynagrodzenie regulowane przez prezesa GUS
Wszelkich informacji na temat rekrutacji udzielają pracownicy placówki  telefonicznie pod numerem /25/ 798 26 20 lub /25/ 798 13 73, a także osobiście w biurze hufca przy ul. Warszawskiej 9, w budynku Cechu przy ul. Żelechowskiej 21 w Łukowie.

Szkolenia zawodowe

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Kwiatkowskiego 4
21-400 Łuków
tel. 25 797 20 88

www.zdz.bialapodl.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizujemy kursy zawodowe, kwalifikacyjne i doskonalące.

Polecamy kursy:
- Księgowość komputerowa
- Kasy fiskalne
- Kierownik małej gastronomii
- Kierowca wózków podnośnikowych
- Obsługa stacji paliw płynnych i LPG
- Spawanie elektryczne, gazowe, w osłonie C02 i w osłonie argonu
- Pilarz
- Uprawnienia SEP
- Fryzjerski
- Kosmetyczny
- Palacz centralnego ogrzewania
- BHP i ppoż

oraz wiele innych...

Zapewniamy wysoce wykwalifikowaną kadrę, pomoce dydaktyczne. Gwarantujemy wiarygodność i najbardziej konkurencyjne ceny.

Zapraszamy do współpracy.

Przedszkola

Przedszkole Integracyjne Nr 1

21-400 Łuków, ul. Ks. dr. Mariana Bednarczyka 3
tel: 25 798 34 35
www: www.integracyjne.lukow.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przedszkole Miejskie Nr 2

21-400 Łuków, ul. Piłsudskiego 18
tel: 25 798 21 15
www: www.pm2lukow.edupage.org
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przedszkole Miejskie Nr 3

21-400 Łuków, os. Chącińskiego 17
tel: 25 798 27 07
www.pm3lukow.przedszkolna.net
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przedszkole Miejskie Nr 4 Fantazja

21-400 Łuków, os. Klimeckiego 14
tel: 25 798 32 21
www: www.pmnr4lukow.cba.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przedszkole Miejskie Nr 7 Szczęśliwa Siódemka

21-400 Łuków, os. Unitów Podlaskich 18
tel: 25 798 61 10
www: www.pm7.lukow.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek

21-400 Łuków, ul. 11-go Listopada 5
tel: 25 798 23 55
www: przedszkole.lukow.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"

Agnieszka Gołęgowska

21-400 Łuków, ul. Spokojna 12
tel: 514 682 871
www.lukow.przedszkolejim.pl

 

Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bajkowy Raj"

21-400 Łuków, ul. Browarna 63
tel: 509 407 188

 

Niepubliczne Artystyczne Przedszkole i Żłobek KOALA

21-400 Łuków, ul. Przemysłowa 22 a
tel. 502 147 517 lub 511 925 609
www.koalaprzedszkole.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia

św. Wincentego a Paulo

21-400 Łuków, ul. Stodolna 3
tel. 695 266 741
www.lukowprzedszkole.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 1

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym

im. ks. G. Piramowicza

21-400 Łuków, ul. Partyzantów 15
tel/fax: 25 798 33 57
www: www.sp1.lukow.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. ks. Stanisława Konarskiego

21-400 Łuków, ul. Cieszkowizna 13
tel/fax: 25 798 27 65
www:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Józefa Piłsudskiego

21-400 Łuków, ul. Stanisława Konarskiego 3
tel/fax: 25 798 27 14
www:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Bronisława Chącińskiego

21-400 Łuków, ul. 11-go Listopada 20
tel/fax: 25 798 25 68
www: www.sp4lukow.net
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szkoła Podstawowa nr 5

im. gen. Władysława Sikorskiego

21-400 Łuków, ul. Siedlecka 56
tel/fax: 25 798 46 57
www: www.sp5lukow.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zespół Placówek

21-400 Łuków, ul. Międzyrzecka 70a
tel/fax: 25 798 27 72
www: www.zsslukow.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
 • Szkoła Podstawowa
 • Gimnazjum
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 • Internat

 

Specjalny Ośrodek Wychowawczy

21-400 Łuków, ul. Stodolna 3
tel/fax: 25 798 28 63
www: www.sowlukow.republika.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I St.

im. M. Karłowicza

21-400 Łuków, ul. Kwiatkowskiego 2
tel/fax: 25 798 28 26
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gimnazja

Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

im. K.I. Gałczyńskiego

w Zespole Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi

21-400 Łuków, ul. 11-go Listopada 20
tel: 25 798 25 68
www: www.zs1.llu.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gimnazjum Nr 2

im. Ks. St. Konarskiego

21-400 Łuków, ul. Cieszkowizna 13
tel: 25 798 27 65
www: www.gim2.lukow.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gimnazjum Nr 3

im. J. Piłsudskiego

21-400 Łuków, ul. Konarskiego 3
tel: 25 798 27 14
www: www.gim3.llu.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gimnazjum Rzemieślnicze Nr 1

ul. Żelechowska 21
21-400 Łuków
Poczta: Łuków
tel: 25 798 13 73
fax: 25 798 13 73

Strona www

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkoły ponadgimnazjalne

I Liceum Ogólnokształcące

im. T. Kościuszki

21-400 Łuków, ul. ks.kard. S.Wyszyńskiego 41
tel/fax: (25) 798-29-25
www: www.1lo.lukow.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zespół Szkół Nr 1

im. H.Sienkiewicza

21-400 Łuków, Al. Kościuszki 10
tel/fax: (25) 798-29-50
www: www.zs1.lukow.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • I Liceum Profilowane
 • Technikum Zawodowe
 • Technikum dla dorosłych

 

Zespół Szkół Nr 2

im. A.Świętochowskiego

21-400 Łuków, ul. Warszawska 88
tel/fax: (25) 798-66-34
www: www.zs2.lukow.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • II Liceum Ogólnokształcące
 • Technikum Nr 2
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2
 • Uzupełniające Liceum dla Dorosłych Nr 2
 • Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 2

 

Zespół Szkół Nr 3

im. W.S.Reymonta

21-400 Łuków, ul. Międzyrzecka 70
tel: (25) 798-06-03
fax: (25) 798-62-20
www: www.zs3lukow.republika.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • III Liceum Profilowane
 • III Liceum Ogólnokształcące
 • Technikum Nr 3
 • Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 3
 • III Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 • Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 3

 

IV Liceum Ogólnokształcące

im. Jana Pawła II

21-400 Łuków, ul. A. A. Kryńskiego 10
tel/fax: 25 798 26 39
www: www.medyk.pl.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa

21-400 Łuków, ul. Żelechowska 21
tel/fax: (25) 798-13-73
www: www.rszlukow.ns48.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Policealne Studium Zawodowe

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łukowie

ul. Kwiatkowskiego 4, 21-400 Łuków
tel. 25 797 20 88
www: www.zdz.bialapodl.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Kierunki na rok szkolny 2012/2013

   - technik administracji (2 lata)
   - technik informatyk (2 lata)
   - technik BHP (1,5 roku)
   - technik rachunkowości (2 lata)
   - technik ochrony osób i mienia (2 lata)
   - technik usług kosmetycznych (2 lata)

Słuchacze po ukończeniu PSZ zdając egzamin przed OKE otrzymują tytuł technika w wybranym zawodzie.

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łukowie

ul. Kwiatkowskiego 4, 21-400 Łuków
tel. 25 797 20 88
www: www.zdz.bialapodl.pl/
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Łukowie trwa 3 lata i jest prowadzona w systemie zaocznym (sobota, niedziela).

Szkoły wyższe

 

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I ADMINISTRACJI

21-400 Łuków, ul. Siedlecka 56
tel/fax: (0-25) 798-54-01
www: www.wsbia.edu.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE

21-400 Łuków, ul. Kryńskiego 10
tel: (0-25) 798-26-39
www: www.medyk.pl.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.