Kultura - Łuków - Oficjalny Serwis Internetowy Miasta
Dzisiaj jest: 15 Sierpnia 2018   |   Imieniny obchodzą: Maria, Napoleon, Stefan

Sesja Rady Miasta Łuków

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Geoportal - System Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego

Organizacje pożytku publicznego

 

Pogoda

 

 

Klub Sportowy Głuchych – HETMAN

Klub Sportowy Głuchych-HETMAN w 2014 roku obchodził 40-lecie swojej działalności.

Pierwsze zebranie organizacyjne i wyborcze odbyło się w grudniu 1974 r. Klub działał pod nazwą Łukowski Klub Sportowy Polskiego Związku Głuchych, ponieważ funkcjonował w ramach struktury organizacyjnej Polskiego Związku Głuchych. Pierwszym prezesem klubu był kolega Jan Nowak, który tę funkcję pełnił do 1981 r. W wyniku utworzenia województwa siedleckiego od dnia 01.02.1976 r. klub przyjął nazwę Siedlecki Klub Sportowy Polskiego Związku Głuchych, ponieważ terenem działania klubu było całe województwo siedleckie. W latach 1981-1992 prezesem klubu był kolega Grzegorz Górny.

W związku z wydzieleniem ze struktury organizacyjnej Polskiego Związku Głuchych pionu sportowego, który przekształcił się w samodzielny Polski Związek Sportowy Głuchych w dniu 23.02.92 r. odbyło się zebranie założycielskie Siedleckiego Klubu Sportowego Głuchych – HETMAN jako samodzielnej jednostki mającej osobowość prawną. Prezesem samodzielnego klubu sportowego został wybrany kolega Tadeusz Skrocki, który tę funkcję pełnił do dnia 4.03.2007 r. Klub został przyjęty na członka Polskiego Związku Sportowego Głuchych.

W dniu 11.11.1998 r. w związku z likwidacją województwa siedleckiego klub zmienił nazwę na Klub Sportowy Głuchych-HETMAN. W 2006 r. klub został członkiem założycielem Polskiego Związku Olimpijskiego Głuchych, a w 2007 r. został przyjęty na członka Polskiej Federacji Sportu Niesłyszących.

Siedziba klubu do roku 2006 znajdowała się w Łukowie w lokalu tamtejszego Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych, a obecnie w prywatnym mieszkaniu sekretarza klubu. Z braku środków finansowych klubu nie stać było na posiadanie własnego lokalu. Ponadto cała działalność klubu opierała się na pracy społecznej aktywu.

W 40-letniej działalności klubu działały sekcje szachowe, warcabowe, lekkoatletyczna, darta, bowlingu, tenisa stołowego i strzelectwa sportowego przy czym wiodącą sekcją była sekcja szachowa. Członkowie klubu brali udział w Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Głuchych w Szachach, Lekkoatletyce, Tenisie Stołowym, Bowlingu, Warcabach i Strzelectwie Sportowym. Klub organizował co roku imprezy wojewódzkie niesłyszących w szachach, tenisie stołowym, warcabach, darta, bowlingu i strzelectwie sportowym. Klub organizował co roku imprezy wojewódzkie niesłyszących w szachach, tenisie stołowym, warcabach, darta, bowlingu i strzelectwie sportowym. Wielokrotnie w Łukowie odbywały się finały Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Polski Niesłyszących w Szachach, w Tenisie Stołowym i Warcabach. Sytuacja finansowa klubu przez lata różnie się kształtowała. Były okresy lepsze i gorsze.

W historii klubu najlepsze wyniki uzyskiwali szachiści, lekkoatleci i pływacy, warcabiści i strzelcy. Najlepsze wyniki członkowie klubu uzyskali w 2008 r., w którym złote medale w Mistrzostwach Polski Niesłyszących zdobyli w strzelectwie kulowym i pneumatycznym, w Warcabach 64 i 100 polowych kobiet, w lekkoatletyce w biegach na 800, 1500 i 3000 m oraz w pływaniu – 21 złotych, 8 srebrnych i 5 brązowych medali. Ponadto członek klubu Rafał Nowak zdobył złoto i dwa srebrne medale w Halowych Mistrzostwach Europy Niesłyszących w lekkoatletyce we Włoszech oraz trzy złote medale i jeden srebrny na Mistrzostwach Świata Niesłyszących w Lekkoatletyce w Turcji. Artur Pióro wielokrotnie w 2008 r. poprawiał rekordy Polski i Europy w pływaniu. Sukcesy te będzie trudno powtórzyć jako, że najlepszy pływak odszedł do innego klubu bliżej miejsca zamieszkania.

Aktywna działalność klubu przyniosła uznanie na szczeblu ogólnopolskim. Kol. Krzysztof Michalczuk był przez jedną pięcioletnią kadencję sekretarzem Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Sportowego Głuchych a następnie w 2006 r. został wybrany na prezesa Polskiego Związku Sportowego Głuchych, którą to funkcję pełnił do 2010 r. Koleżanka Maria Michalczuk najpierw w 2002 r. została wybrana w skład Prezydium PZSG a następnie od listopada 2003 r. do marca 2006 r. pełniła funkcję prezesa Zarządu PZSG. Ponadto w latach 2007-2011 była członkiem Prezydium Zarządu Polskiego Związku Olimpijskiego Głuchych. Kolega Ireneusz Kwiczak został wybrany skarbnikiem Polskiego Związku Sportowego Głuchych, jak również Polskiego Związku Olimpijskiego Głuchych. Ponadto Kolega Krzysztof Michalczuk został powołany do Rady Sportu przy Burmistrzu Miasta Łukowa.

Za aktywną działalność społeczną Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Krzysztof Michalczuk, Złoty Krzyż Zasługi otrzymała Maria Michalczuk, Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali Marta Trybuch i Tadeusz Skrocki. Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało brązowe medale Za Zasługi dla Sportu dla Marii i Krzysztofa Kichalczuków, Marty Trybuch i Tadeusza Skrockiego.

W 2009 r. za szczególne zasługi w dziedzinie sportu, oświaty i kultury Starosta Łukowski przyznał klubowi Medal i nagrodę pieniężną. Działalność kluby nie byłaby możliwa bez wsparcia licznych instytucji takich jak Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Sportu i Turystyki, były Urząd Wojewódzki w Siedlcach a obecnie Urząd Marszałkowski w Lublinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie, Urząd Miasta Łuków, Starostwo Powiatowe w Łukowie, Spółdzielnia Łuksja za co składamy serdecznie podziękowania. W ostatnich latach wsparcie finansowe otrzymujemy z Polskiego Związku Sportu Niesłyszących za co również dziękujemy.

Szczególne podziękowanie należy się działaczom Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Łukowie za udostępnienie lokalu na zajęcia treningowe i na organizację imprez sportowych.

Prezes Zarządu  
Ireneusz Kwiczak

 

Strona www 

 

Modernizacja Basenów Letnich "Delfin"

Od dnia 1 lipca 2014 r. można korzystać ze zmodernizowanej Pływalni Letniej "Delfin", którą administruje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie. Pływalnia czynna jest codziennie w godz. 11.00 - 20.00.

Prace modernizacyjne i remontowe obejmowały:
1. Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody wraz z orurowaniem basenów (Stacja Uzdatniania Wody nie była remontowana od jej powstania tj. od lat 70-tych XX wieku);
2. Zagospodarowanie i urządzenie terenu wokół basenów;
3. Naprawienie traktu spacerowego w części wypoczynkowej;
4. Zamontowanie pryszniców przy nogomyjach oraz drabinek do basenu średniego ze stali nierdzewnej;
5. Wyremontowanie toalet i przebieralni.

Modernizacja Basenów Letnich Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 1.093.350,00 zł.

Inwestycje dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 720 000,00 zł, z czego 25% zostanie umorzone.

Dla wszystkich korzystających ze zmodernizowanej pływalni, firma LUKMAN multimedia zapewnia stały i darmowy dostęp do internetu tzw. hotspot.

Cena biletu całodziennego z możliwością wyjścia i powrotu na basen letni:
normalny - 10 zł;
ulgowy - 5 zł (po okazaniu legitymacji);
rodzinny 1R + 1D* - 12 zł;
rodzinny 1R + 2D* - 16 zł;
rodzinny 1R + 3D* - 20 zł;
rodzinny 1R + 4D* - 24 zł;
rodzinny 1R + 5D* - 28 zł;
rodzinny 2R + 1D* - 20 zł;
rodzinny 2R + 2D* - 24 zł;
rodzinny 2R + 3D* - 28 zł;
rodzinny 2R + 4D* - 32 zł;
rodzinny 2R + 5D* - 36 zł;
dla os. niepełnosprawnej - 4 zł (dla osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub legitymację osoby niepełnosprawnej);
dla opiekuna os. niepełnosprawnej - 4 zł (jeżeli osoba niepełnosprawna wymaga opieki zgodnie z orzeczeniem);
w godzinach 16.00 - 20.00 dla dzieci i młodzieży do lat 16 - 3 zł;
w godzinach 17.00 - 20.00 dla osób powyżej 16 lat - 3 zł.


* dzieci do lat 16

Przed modernizacją:

Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich

Fotografie udostępnione przez firmę Instalbud

Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich

Po modernizacji:

Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich Modernizacja Basenów Letnich

Boiska szkolne

Grafik wykorzystania boisk szkolnych

Pływalnia "Delfinek"

Grafik Wykorzystania Pływalni "Delfinek"

ŁKS Orlęta Łuków

ŁKS Orlęta Łuków

Łukowski Klub Sportowy „Orlęta Łuków”
ul. Warszawska 15
21 – 400 Łuków
tel./fax 25 798 98 10
www: www.orleta.lukow.pl

MKS Delfinek

MKS Delfinek OSiR

Międzyszkolny Klub Sportowy „Delfinek”

ul. Browarna 63
21 – 400 Łuków


tel. 25 798 23 89, fax 25 798 38 71
www: mksdelfinek1.fm.interia.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OSiR

OSiR

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie został utworzony 1.07.1975 r. na bazie Powiatowego Ośrodka Sportu i Turystyki i do 31.12.1999 r. działał jako zakład budżetowy miasta Łuków.

Od 01.01.2000 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową miasta Łuków.

Zadania Ośrodka Sportu i Rekreacji:

 • organizacja imprez w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz imprez rekreacyjnych i rozrywkowych;
 • tworzenie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej;
 • zapewnienie właściwego utrzymania, eksploatacji i konserwacji użytkowanego sprzętu i obiektów sportowo – rekreacyjnych, a w szczególności pływalni;
 • propagowanie wiedzy, wartości i nawyków sportowych i rekreacyjnych;
 • zapewnienie merytorycznej pomocy i wspieranie oddolnych, obywatelskich inicjatyw w dziedzinie sportu i rekreacji;
 • administrowanie słupami (tablicami) ogłoszeniowymi na terenie miasta Łuków.

Ośrodek Sportu i Rekreacji administruje i prowadzi działalność na obiektach:

I. Centrum Rekreacyjno - Sportowe "DELFIN", ul. Browarna 63,

na który składają się:

baseny letnie:

 • duży o wym. 50 x 21 m;
 • basen do nauki pływania o wym. 20 x 14,40 m ze zjeżdżalnią;
 • basen dla dzieci o wym. 10 x 12 m z brodzikiem o wym. 10 x 4 m;

zespół boisk w tym:

 • dwa boiska siatkówki plażowej,
 • boiska do koszykówki,
 • mini boisko do piłki nożnej,
 • dwa boiska do kometki;
 • plac zabaw dla dzieci
 • obiekty zaplecza technicznego i administracyjnego.

Z usług tego obiektu w sezonie letnim korzysta ok. 25 tys. osób.

II. Kompleks Rekreacyjno – Sportowy – Pływalnia „Delfinek”, ul. Siedlecka 56 A, tel. 025 798 58 91,

na który składają się:

 • basen o wym. 25x12,5 m.
 • sauny (męska oraz damska)
 • siłownia.

Z usług tego obiektu korzysta rocznie ok. 60 tys. osób.

Ponadto przy Ośrodku Sportu i Rekreacji działa:

 1. Międzyszkolny Klub Sportowy „Delfinek”
  • sekcja pływacka
  • sekcja piłki nożnej kobiet
  • sekcja biegaczy
 2. Stowarzyszenie Miłośników Żeglarstwa Deskowego „Surfer”
 3. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łukowie
 4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło w Łukowie
 5. Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Nasz Region”
 6. Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Łukowskiego „Razem”
 7. Klub Jazdy Konnej „Szwendor”
 8. Dziecięcy Zespół Regionalny „Kropelki Rosy”
 9. Klub Krajoznawczo – Turystyczny PTTK „Róża Wiatrów”

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji

Marek Żurawski
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Browarna 63, 21 – 400 Łuków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 25 798 23 89
Fax 25 798 38 71
www: www.osir.lukow.pl

"Seishinkai" Karate do "Shotokan"

Łukowskie Centrum Wschodnich Sztuk Walki

"Seishinkai" Karate do "Shotokan"

zajęcia w Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie

Al. Kościuszki 10
21-400 Łuków
tel. 604 640 748
www.seishinkai.pl

SPR Łukovia Łuków

SPR Łukovia Łuków


ul. Partyzantów 15
21-400 Łuków
tel. Trener: 509 110 878
Fax. 25 798 33 57
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.lukovia.pl

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Miasta Łuków

Kalendarz do pobrania