Dzisiaj jest: 16 Września 2019   |   Imieniny obchodzą: Edyta, Kamil, Korneliusz


Ogłoszenie

Zgodnie z art. 6r, pkt. 1ab ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018, poz. 1454 z poźń. zm.) od dnia 06 września 2019 r. środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać w kasach Urzędu Miasta Łuków w godz. 7.30 – 15.00 lub na nowy rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie
84 9206 0009 7103 0300 2000 0170


 

Jan Janusz Jastrzębski

Jan Janusz JastrzębskiJan Janusz Jastrzębski senior – poeta i fraszkopisarz, propagator pamięci zasłużonych Łukowian. Jego wiersz „Biblia – księga mądrości” znalazł się w tomiku zatytułowanym ”W sensie przydrożnej kapliczki” wśród wierszy 44 twórców z Polski, Niemiec i Czech. Utwory poety poświęcone obywatelom Ziemi Łukowskiej i Sandomierskiej: Wiesławie Zielińskiej - Bissinger, Henrykowi Rick - Wiśniewskiemu, Januszowi Kowalczykowi, Ryszardowi Stankiewiczowi trafiły do Almanachu Literackiego „In Memorian” obok utworów 59 twórców z Polski, USA, Niemiec i Hiszpanii.

Łukowski Don Kichot uczcił rajdem rowerowym 163. rocznicę urodzin Henryka Sienkiewicza. W trakcie 80 km trasy Jan Janusz Jastrzębski odwiedził miejsca związane z Sienkiewiczem: Stanin, Wolę Okrzejską, Okrzeję, Adamów, Wolę Gułowską, Burzec, Wojcieszków. Pobyt w każdym miejscu udokumentował pieczęcią urzędów gminy, szkół, Muzeum H. Sienkiewicza. Jan Janusz Jastrzębski czyni starania aby rajd rowerowy szlakiem H. Sienkiewicza znalazł się w projekcie imprez organizowanych przez Warszawskie Towarzystwo Cykliczne, którego członkiem był również Henryk Sienkiewicz.

W 2010 roku Jan Janusz Jastrzębski był organizatorem indywidualnego rajdu przeciwko wojnie dedykowanego pamięci ofiar Polaków, Żydów i Romów. Przejechał w sumie 610 km odwiedzając Sandomierz, Lublin i Majdanek. Spotkał sie z młodzieżą II LO. im. T. Kościuszki, którego jest absolwentem. Rajd dedykowany został grupie Łukowian: Franciszkowi Maklakiewiczowi, Januszowi Kowalczykowi i Zbigniewowi Stanisławowi Skorupce, bohaterom historycznym: ks. Stanisławowi Brzósce, ks. Ignacemu Skorupce, Walerianowi Łukasińskiemu, por. pilot Janinie Lewandowskiej, rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, Janowi Rodowiczowi „Anodzie” i Markowi Kotańskiemu oraz obywatelom Ziemi Sandomierskiej.

Laureat "Łukowskiego Złotego Niedźwiedzia 2012".

Izba Patriotyczno - Historyczna - Literacka
por. pilot Janiny z Dowbor-Muśnickich Lewandowskiej i Żołnierzy Wyklętych

ul. Farfak 42, 21-400 Łuków

 

Jan Janusz JastrzębskiJan Janusz JastrzębskiJan Janusz JastrzębskiJan Janusz JastrzębskiJan Janusz JastrzębskiJan Janusz JastrzębskiJan Janusz JastrzębskiJan Janusz JastrzębskiJan Janusz Jastrzębski