Wybory do Parlamentu Europejskiego

  • Drukuj

Burmistrz Miasta Łuków zawiadamia, że w terminie do dnia 02 maja 2014 roku w godzinach pracy Urzędu Miasta (7.30-15.30) przyjmuje zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. Zgłoszenia, których mogą dokonywać pełnomocnicy komitetów wyborczych, są przyjmowane w Sekretariacie Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17 (I piętro pokój Nr 109). Obwody głosowania zostały ustalone Uchwałą Nr XXIX/344/2013 Rady Miasta Łuków z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie podziału miasta Łuków na stałe obwody głosowania.

W dniu 25 maja 2014 r. odbędą się w Polsce wybory posłów do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. W tym terminie będziemy wybierać 751 posłów we wszystkich krajach europejskich należących do Unii Europejskiej. Nasz kraj został podzielony na 13 okręgów wyborczych. Lubelszczyzna to okręg nr 8.

Zasady przeprowadzania wyborów do Parlamentu Europejskiego reguluje ustawa z 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Kodeks Wyborczy.

Wybory w Polsce przeprowadza się w 13 okręgach wyborczych odpowiadających obszarowi jednego lub dwóch województw (jedynie województwo mazowieckie podzielono na 2 okręgi). Głosowanie jest podobne do wyborów do Sejmu, oddając głos na kandydata głosuje się jednocześnie na listę komitetu wyborczego. Przeliczanie głosów na mandaty dokonuje się metodą d'Hondta, jednak mandaty pomiędzy komitety wyborcze dzieli się na poziomie krajowym, dopiero później rozdziela się mandaty pomiędzy poszczególne listy okręgowe. Oznacza to, że na liczbę posłów wybranych w danym okręgu wpływ może mieć frekwencja. W podziale mandatów uczestniczą tylko te komitety, które zdobyły co najmniej 5% głosów w skali kraju (dotyczy to także koalicji).

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wyborów na stronie www.lukow.pl w zakładce "Wybory do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014".

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25.05.2014 r. głosować w Łukowie będziemy według nowej "geografii wyborczej". Wynika to z podziału miasta Łuków na obwody głosowania dokonanego przez Radę Miasta uchwałą Nr XXIX/344/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. Wspomniany przepis wprowadza podział Łukowa na 21 stałych obwodów głosowania, który zastępuje dotychczas funkcjonujący 13 obwodowy.

Takie rozwiązanie jest spowodowane wprowadzeniem przez kodeks wyborczy nowego trybu wybierania Rady Miasta Łuków, której radni od wyborów w dniu 16 listopada 2014 r. będą wyłaniani w 21 jednomandatowych okręgach wyborczych. Dlatego też, musiały zostać dokonane zmiany w podziale miasta na obwody głosowania, których granice są obecnie takie same jak granice okręgów wyborczych.

Zwracamy się do Szanownych Państwa mieszkańców Łukowa o zapoznanie się z nowym podziałem na obwody głosowania i sprawdzenie, w którym lokalu będą głosować. Prosimy też o przekazanie informacji o zmianach swoim rodzinom, znajomym i sąsiadom.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków z dnia 10 kwietnia 2014 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych  

Uchwała Nr XXIX/344/2013 Rady Miasta Łuków z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie podziału miasta Łuków na stałe obwody głosowania  

Więcej informacji na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego