Szkolenie "Europa dla obywateli"

  • Drukuj

W dniu 23 kwietnia 2015 r. w Białej Podlaskiej odbędzie się bezpłatne szkolenie programu UE "Europa dla obywateli". Program współfinansuje międzynarodowe projekty pamięci europejskiej, społeczeństwa obywatelskiego, partnerstw i sieci miast, a więc działania wspierające aktywność obywateli krajów europejskich. Beneficjentami mogą być władze samorządowe, komitety miast partnerskich, organizacje pozarządowe i inne instytucje nienastawione na zysk, działające na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i integracji europejskiej.

Szkolenie jest bezpłatne i ma na celu poinformowanie o wymogach Programu, a także pomoc w przygotowaniu aplikacji.

Podczas szkolenia omówione zostaną m.in.:
- Priorytety programu i zasady uczestnictwa;
- Przykłady projektów
- Jak znaleźć partnerów do projektu międzynarodowego?
- System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej ECAS
- Portal Użytkownika
- Wniosek E-Form

Program i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.europadlaobywateli.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą do 22 kwietnia 2015 r.