Dzisiaj jest: 10 Kwietnia 2020   |   Imieniny obchodzą: Małgorzata, Michał, Makary

Telefony Urzędu Miasta Łuków

 Nabór do przedszkoliNabór do szkół

 

Interaktywna mapa dla firm i mieszkańców

 

Klub Sportowy Głuchych – HETMAN

Klub Sportowy Głuchych-HETMAN w 2014 roku obchodził 40-lecie swojej działalności.

Pierwsze zebranie organizacyjne i wyborcze odbyło się w grudniu 1974 r. Klub działał pod nazwą Łukowski Klub Sportowy Polskiego Związku Głuchych, ponieważ funkcjonował w ramach struktury organizacyjnej Polskiego Związku Głuchych. Pierwszym prezesem klubu był kolega Jan Nowak, który tę funkcję pełnił do 1981 r. W wyniku utworzenia województwa siedleckiego od dnia 01.02.1976 r. klub przyjął nazwę Siedlecki Klub Sportowy Polskiego Związku Głuchych, ponieważ terenem działania klubu było całe województwo siedleckie. W latach 1981-1992 prezesem klubu był kolega Grzegorz Górny.

W związku z wydzieleniem ze struktury organizacyjnej Polskiego Związku Głuchych pionu sportowego, który przekształcił się w samodzielny Polski Związek Sportowy Głuchych w dniu 23.02.92 r. odbyło się zebranie założycielskie Siedleckiego Klubu Sportowego Głuchych – HETMAN jako samodzielnej jednostki mającej osobowość prawną. Prezesem samodzielnego klubu sportowego został wybrany kolega Tadeusz Skrocki, który tę funkcję pełnił do dnia 4.03.2007 r. Klub został przyjęty na członka Polskiego Związku Sportowego Głuchych.

W dniu 11.11.1998 r. w związku z likwidacją województwa siedleckiego klub zmienił nazwę na Klub Sportowy Głuchych-HETMAN. W 2006 r. klub został członkiem założycielem Polskiego Związku Olimpijskiego Głuchych, a w 2007 r. został przyjęty na członka Polskiej Federacji Sportu Niesłyszących.

Siedziba klubu do roku 2006 znajdowała się w Łukowie w lokalu tamtejszego Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych, a obecnie w prywatnym mieszkaniu sekretarza klubu. Z braku środków finansowych klubu nie stać było na posiadanie własnego lokalu. Ponadto cała działalność klubu opierała się na pracy społecznej aktywu.

W 40-letniej działalności klubu działały sekcje szachowe, warcabowe, lekkoatletyczna, darta, bowlingu, tenisa stołowego i strzelectwa sportowego przy czym wiodącą sekcją była sekcja szachowa. Członkowie klubu brali udział w Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Głuchych w Szachach, Lekkoatletyce, Tenisie Stołowym, Bowlingu, Warcabach i Strzelectwie Sportowym. Klub organizował co roku imprezy wojewódzkie niesłyszących w szachach, tenisie stołowym, warcabach, darta, bowlingu i strzelectwie sportowym. Klub organizował co roku imprezy wojewódzkie niesłyszących w szachach, tenisie stołowym, warcabach, darta, bowlingu i strzelectwie sportowym. Wielokrotnie w Łukowie odbywały się finały Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Polski Niesłyszących w Szachach, w Tenisie Stołowym i Warcabach. Sytuacja finansowa klubu przez lata różnie się kształtowała. Były okresy lepsze i gorsze.

W historii klubu najlepsze wyniki uzyskiwali szachiści, lekkoatleci i pływacy, warcabiści i strzelcy. Najlepsze wyniki członkowie klubu uzyskali w 2008 r., w którym złote medale w Mistrzostwach Polski Niesłyszących zdobyli w strzelectwie kulowym i pneumatycznym, w Warcabach 64 i 100 polowych kobiet, w lekkoatletyce w biegach na 800, 1500 i 3000 m oraz w pływaniu – 21 złotych, 8 srebrnych i 5 brązowych medali. Ponadto członek klubu Rafał Nowak zdobył złoto i dwa srebrne medale w Halowych Mistrzostwach Europy Niesłyszących w lekkoatletyce we Włoszech oraz trzy złote medale i jeden srebrny na Mistrzostwach Świata Niesłyszących w Lekkoatletyce w Turcji. Artur Pióro wielokrotnie w 2008 r. poprawiał rekordy Polski i Europy w pływaniu. Sukcesy te będzie trudno powtórzyć jako, że najlepszy pływak odszedł do innego klubu bliżej miejsca zamieszkania.

Aktywna działalność klubu przyniosła uznanie na szczeblu ogólnopolskim. Kol. Krzysztof Michalczuk był przez jedną pięcioletnią kadencję sekretarzem Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Sportowego Głuchych a następnie w 2006 r. został wybrany na prezesa Polskiego Związku Sportowego Głuchych, którą to funkcję pełnił do 2010 r. Koleżanka Maria Michalczuk najpierw w 2002 r. została wybrana w skład Prezydium PZSG a następnie od listopada 2003 r. do marca 2006 r. pełniła funkcję prezesa Zarządu PZSG. Ponadto w latach 2007-2011 była członkiem Prezydium Zarządu Polskiego Związku Olimpijskiego Głuchych. Kolega Ireneusz Kwiczak został wybrany skarbnikiem Polskiego Związku Sportowego Głuchych, jak również Polskiego Związku Olimpijskiego Głuchych. Ponadto Kolega Krzysztof Michalczuk został powołany do Rady Sportu przy Burmistrzu Miasta Łukowa.

Za aktywną działalność społeczną Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Krzysztof Michalczuk, Złoty Krzyż Zasługi otrzymała Maria Michalczuk, Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali Marta Trybuch i Tadeusz Skrocki. Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało brązowe medale Za Zasługi dla Sportu dla Marii i Krzysztofa Kichalczuków, Marty Trybuch i Tadeusza Skrockiego.

W 2009 r. za szczególne zasługi w dziedzinie sportu, oświaty i kultury Starosta Łukowski przyznał klubowi Medal i nagrodę pieniężną. Działalność kluby nie byłaby możliwa bez wsparcia licznych instytucji takich jak Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Sportu i Turystyki, były Urząd Wojewódzki w Siedlcach a obecnie Urząd Marszałkowski w Lublinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie, Urząd Miasta Łuków, Starostwo Powiatowe w Łukowie, Spółdzielnia Łuksja za co składamy serdecznie podziękowania. W ostatnich latach wsparcie finansowe otrzymujemy z Polskiego Związku Sportu Niesłyszących za co również dziękujemy.

Szczególne podziękowanie należy się działaczom Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Łukowie za udostępnienie lokalu na zajęcia treningowe i na organizację imprez sportowych.

Prezes Zarządu  
Ireneusz Kwiczak

 

Strona www