Dzisiaj jest: 18 Czerwca 2019   |   Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek

 

Apetyt na radio

Dariusz Szustek (Burmistrz Miasta Łuków)

Grażyna Kulik, Monika Siwiak (Stowarzyszenie Labirynt)

Dariusz Szustek (Burmistrz Miasta Łuków)

Monika Karwowska (Zakłady Mięsne Łmeat-Łuków S.A.)

Danuta Kożuchowska (Zakład Mleczarski Lumiko Sp. z o.o.)

Artur Mydlak (Łukowski Ośrodek Kultury)

Piotr Żurawski (Organizator II Mazowieckiej Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych)

Ireneusz Wierzbicki (Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Łukovia Łuków)

Łuków 2014 - film

 

Łuków - film

 

Karta Dużej Rodziny

W dniu 16 czerwca 2014 r. weszła w życie Uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755) i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Monitor Polski z 2014 r. poz. 430), tj. z dnia 18 maja 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 785). Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Program ma zasięg ogólnokrajowy, zatem adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania. Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej bez względu na jej dochód. Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny „KDR”. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymują kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

W związku z ww. zmianami obowiązującymi od 1 lipca 2017 r. składając wniosek o przyznanie Karty, wnioskujący przedstawia w szczególności:

1. w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;

5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość. Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP, chyba że wójt / burmistrz / prezydent miasta może bez opłat samodzielnie potwierdzić to prawo.

Wniosek, wykaz dokumentów oraz wszelkie informacje o programie znajdą Państwo

<< KLIKNIJ TUTAJ >>

Aktualny wykaz zniżek znajduje się na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl

Kartę Dużej Rodziny na wniosek członka rodziny wielodzietnej zgodnie z właściwością miejscową dla mieszkańców miasta z upoważnienia Burmistrza Miasta Łuków wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie ul. Zdanowskiego 15 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30.

Pełną informację dotyczącą wydania Karty Dużej Rodziny można uzyskać pod telefonem 25 798 03 32 (MOPS).

Kontakt

URZĄD MIASTA ŁUKÓW

ul. Piłsudskiego 17

 21-400 Łuków


tel. 48 25 798 3001
tel./fax 48 25 798 2701
Wykaz numerów telefonów Urzędu Miasta Łuków

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

MIASTO ŁUKÓW
NIP: 825-199-81-29
REGON: 711582380

Linki

Przeglądając zasoby Internetu, zawsze znajdujemy coś ciekawego. Dzielmy się swoimi odkryciami, dołączając ciekawe odnośniki do tego wykazu, aby również inni mogli dotrzeć tam, gdzie nas dobre myśli zaniosły.

Wskaż z poniższej listy tematykę odnośników, a następnie wybierz stronę, którą chcesz odwiedzić.