Dzisiaj jest: 23 Lutego 2019   |   Imieniny obchodzą: Romana, Izabela, Damian


Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, nieruchomości będące własnością Miasta Łuków, oddane w użytkowanie wieczyste, zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne) wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych, stały się własnością dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Szczegółowe informacje


 

 

Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały "Rocznego programu współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2015 rok"

Burmistrz Miasta Łuków zaprasza do konsultacji projektu uchwały "Rocznego programu współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2015 rok".

Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Łuków lub na rzecz mieszkańców Miasta Łuków.

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych odnoszących się do "Rocznego programu współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2015 rok".

Termin rozpoczęcia konsultacji: 16.09.2014 r.
Termin zakończenia konsultacji: 30.09.2014 r.

Nieprzedstawienie opinii w wyżej wymienionym terminie, oznacza rezygnację z prawa do jej  wyrażenia i akceptację rozwiązań zawartych w projekcie.

Treść projektu Programu wraz z formularzem  dostępny jest w Wydziale Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Łuków, ul. Browarna 65, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30  -15.30, tel. 25 798 30 05.