Dzisiaj jest: 20 Maja 2019   |   Imieniny obchodzą: Aleksander, Bernardyn, Bazyli

Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały "Rocznego programu współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2015 rok"

Burmistrz Miasta Łuków zaprasza do konsultacji projektu uchwały "Rocznego programu współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2015 rok".

Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Łuków lub na rzecz mieszkańców Miasta Łuków.

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych odnoszących się do "Rocznego programu współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2015 rok".

Termin rozpoczęcia konsultacji: 16.09.2014 r.
Termin zakończenia konsultacji: 30.09.2014 r.

Nieprzedstawienie opinii w wyżej wymienionym terminie, oznacza rezygnację z prawa do jej  wyrażenia i akceptację rozwiązań zawartych w projekcie.

Treść projektu Programu wraz z formularzem  dostępny jest w Wydziale Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Łuków, ul. Browarna 65, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30  -15.30, tel. 25 798 30 05.