Pomoc osobom niepełnosprawnym

Miło nam poinformować, że pomiędzy Miastem Łuków a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została zawarta UMOWA nr POS/000060/03/D w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Zakres rzeczowy obejmuje następujące rodzaje wsparcia:
1. utworzenie integracyjnej siłowni zewnętrznej w celu poprawy zdrowia i kondycji osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania społecznemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych, poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19;
2. podniesienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w integracyjnych placówkach edukacyjnych w mieście Łuków, tj. Przedszkolu Integracyjnym nr 1 w Łukowie oraz Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bronisława Chącińskiego w Łukowie poprzez zakup zmywarko-wyparzarki (2 szt.);
3. podniesienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w 6 placówkach edukacyjnych w mieście Łuków oraz łagodzenie skutków wywołanych wirusem SARS-CoV-2 poprzez zakup lampy wirusobójczej do dezynfekcji powietrza i powierzchni (18 szt.).

Łączna wartość finansowania: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych, 00/100).

Przedmiotowe wsparcie jest w 100 % sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

W dniu 23.11.2021 r. zostały podpisane umowy z Wykonawcami każdego z ww. rodzajów wsparcia.