Źródło ciepła i źródło spalania - deklaracja

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że zgodnie z zapisem art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, z późn. zm.) o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków i art. 15 ustawy z dnia 28 października 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 2127) o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw właściciel/zarządca nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do 30 czerwca 2022 roku: w przypadku „starych” źródeł ciepła lub spalania paliw (uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku) lub w terminie 14 dni w przypadku „nowo” powstałych źródeł ciepła lub spalania paliw (budynki lub źródła ciepła oddane do użytku po 1 lipca 2021 roku).

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia udzielane są także w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Łuków (ul. Piłsudskiego 17, parter budynku, pokój nr 12, tel. 25 797 66 07).

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski