Drukuj
Przedłuż Łukowską Kartę Mieszkańca ONLINE

Urząd Miasta Łuków informuje, iż istnieje możliwość przedłużenia Łukowskiej Karty Mieszkańca bez konieczności osobistego pojawiania się w magistracie. Do dyspozycji mieszkańców jest strona internetowa, na której można dokonać przedłużenia Karty za pośrednictwem komputera.

By przedłużyć Łukowską Kartę Mieszkańca, należy najpierw zarejestrować się na stronie internetowej https://lukow.informica.pl. Uwaga! Sama rejestracja dostępna jest dla osób, które w przeszłości wyrobiły już Kartę. Następnie po zarejestrowaniu, jako jedna z pozycji menu pojawi się właśnie możliwość przedłużenia dokumentu.

Przedłużenie ważności Łukowskiej Karty Mieszkańca drogą elektroniczną polega na złożeniu (np. zeskanowaniu) tych samych załączników, które są wymagane przy tradycyjnej formie, tj. pierwszej strony zeznania PIT za ubiegły rok podatkowy oraz Urzędowego Poświadczenia Odbioru, tzw. UPO. Gdy dokumenty zostaną zweryfikowane przez urzędników, posiadacz Karty zostanie powiadomiony o jej przedłużeniu na kolejny rok.