Drukuj
Broszura informacyjna dla obywateli Ukrainy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazuje broszurę informacyjną dla obywateli Ukrainy, poświęconą ochronie czasowej wysiedleńców z tego kraju. Broszurę opracowała Agencja ds. Azylu Unii Europejskiej (European Union Agency for Asylum).

Załączona broszura z założenia powinna posłużyć jako materiał informacyjny osobom wyznaczonym do udzielania informacji wysiedleńcom z Ukrainy, jak również samym uchodźcom. Aktualnie dostępna jest jej wersja angielska. Należy spodziewać się jednak także wersji ukraińsko- oraz rosyjskojęzycznej. Broszurę można pobrać POD TYM ADRESEM.

Zachęcamy jednocześnie do odwiedzin strony internetowej EUAA Response to the War in Ukraine | European Union Agency for Asylum (europa.eu), gdzie znajdują się również broszury informacyjne innych państw członkowskich UE+, które mogą być pomocne w przypadku pojawiania się pytań o warunki przyjmowania w innych krajach.

Ponadto warto odwiedzić strony internetowe: