„Aktywna tablica” - dofinansowanie dla Miasta Łuków

Miło nam poinformować, iż Miasto Łuków otrzyma dofinansowanie w wysokości 105 tys. zł na realizację rządowego programu „Aktywna tablica”. Za te pieniądze zostaną kupione m.in. interaktywne pomoce dydaktyczne dla szkół.

Miasto Łuków za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego otrzyma w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w roku 2022 wsparcie finansowe w kwocie 105 000 zł dla następujących placówek szkolnych:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym - 35 000 zł,
  • Szkoła Podstawowa nr 3 - 35 000 zł,
  • Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi - 35 000 zł,

Środki finansowe w kwocie 105 000 zł zostaną przekazane po podpisaniu umowy przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Stanowią one 80% kosztów realizacji zadania, natomiast wkład własny zabezpieczony przez Miasto Łuków w kwocie 26 250 zł stanowi 20% kosztów realizacji zadania. Każda z placówek otrzyma po 43 750 zł na realizację zadania. Dofinansowanie otrzymają szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zadanie będzie realizowane do 31 grudnia 2022 roku.

Beneficjentami Programu będą szkoły podstawowe, które będą korzystały z doposażenia w specjalistyczny sprzęt i oprogramowania do diagnozy i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach programu do każdej ze szkół zostaną zakupione interaktywne pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii procesów komunikacji.