Łukowianin ponownie Komendantem Lubelskim ZHP

Tomasz Sych z Łukowa został ponownie wybrany na stanowisko Komendanta Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Wyboru dokonano podczas zjazdu 26 listopada, a gościem zjazdu był wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Podczas Zjazdu Chorągwi Lubelskiej ZHP dokonano oceny 4-letniej kadencji Komendy Chorągwi i komendanta. Odbyły się też wybory, w których reelekcję otrzymał hm. Tomasz Sych z Łukowa. Na zjeździe gościł m.in. wojewoda lubelski Lech Sprawka, który wręczył nadane przez Prezydenta RP odznaczenia państwowe. Z kolei komendant Tomasz Sych nadał Lubelskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Lublinie i Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego Honorowe Odznaki Przyjaciół Harcerstwa.

Aktualnie Chorągiew Lubelską ZHP obejmującą swym zasięgiem województwo lubelskie tworzy 9 hufców, w których działa ponad 130 drużyn harcerskich i gromad zuchowych, liczących prawie 3 tys. członków. Chorągiew w 2021 r. obchodziła stulecie swojego istnienia i przyjęła wówczas imię „Lotników Polskich”. Po kilku miesiącach jednostka kierowana przez Tomasza Sycha zyskała też nowy sztandar.