Stypendia sportowe na 2023 r.

Burmistrz Miasta Łuków ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Informacje na temat naboru wniosków oraz wymagane druki można uzyskać ze strony internetowej Miasta Łuków www.lukow.pl oraz w Samodzielnym Stanowisku ds. Kultury i Sportu Urzędu Miasta Łuków, 21-400 Łuków, ul. Piłsudskiego 17, pok. 112, tel. 25 797 66 08.

Szczegóły, regulamin i wniosek dostępne są na stronie www.