Drukuj

Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, wprowadza się zmiany w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łuków na rok szkolny 2020/2021.

Wprowadzone zmiany polegają na możliwości dostarczenia skanu wniosku, pisemnych oświadczeń i innych dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres placówki. Druki wniosków i oświadczeń dostępne są stronach internetowych placówek lub na stronie Miasta Łuków w zakładce „Nabór do przedszkoli miejskich.” Wysyłane dokumenty mogą być w formie jego skanu, zdjęcia.

 

Wykaz placówek do których prowadzona jest rekrutacja na rok szkolny 2020/2021:

Przedszkole Integracyjne nr 1 w Łukowie

Przedszkole Miejskie nr 2 w Łukowie

Przedszkole Miejskie nr 3 w Łukowie

Przedszkole Miejskie nr 4 w Łukowie

Przedszkole Miejskie nr 7 w Łukowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukowie

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łukowie

Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie