Do środy 24 czerwca w Urzędzie Miasta przyjmowane są wnioski na dofinansowanie do wymiany źródła ciepła z nieekologicznego na nowoczesne, emitujące mniej zanieczyszczeń do atmosfery. Zainteresowane osoby, pragnące na przykład wymienić piec centralnego ogrzewania, mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 5 tys. złotych. Program dopłat realizowany jest w ramach przyjętego przez Radę Miasta Łuków Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

Wnioski o udzielenie dotacji na wymianę pieca należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Łuków w godzinach od 7:30 do 15:30 bądź drogą pocztową (adres: Urząd Miasta Łuków, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków). Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do urzędu. Dotacja celowa wynosić będzie 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Wysokość środków finansowych w budżecie Miasta Łuków na rok 2020 przeznaczonych na wymienione zadanie wynosi 50 tys. zł.

Informacje regulaminowe oraz wzory wniosków dostępne są do pobrania poniżej: