Łukowska „Czwórka” wspomina byłego dyrektora

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bronisława Chącińskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie wspomina byłego dyrektora placówki, który zmarł 7 listopada 2020 r. Za pośrednictwem środków masowego przekazu łukowska „Czwórka” postanowiła pożegnać śp. Kazimierza Tyszko.

W liście pożegnalnym czytamy:

W dniu 7 listopada 2020 r. zmarł Pan Kazimierz Tyszko - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4  w Łukowie w latach 1978-1982 oraz 1985-1991.

Zapamiętamy Pana Dyrektora jako człowieka niezwykle życzliwego, szlachetnego, oddanego sprawom szkoły, grona pedagogicznego, dzieci i młodzieży.

Nasza szkoła była Mu bliska także wtedy, gdy odszedł już na emeryturę. Chętnie odwiedzał nas z okazji Dnia Edukacji, kolejnych jubileuszy, Świąt Bożego Narodzenia. Zawsze interesował się sprawami "Czwórki". Z troską pytał o bieżące sprawy, doradzał , wspierał, obdarzał dobrym słowem, szczerym uśmiechem.

Zostanie na zawsze we wdzięcznej pamięci nauczycieli, pracowników i absolwentów, gdyż pozostawił po sobie piękne karty pracy pedagogicznej jako nauczyciel i dyrektor, człowiek wielkiego serca. Za to wszystko  dziękujemy.

Niech odpoczywa w pokoju.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie.