Poznawali sylwetkę Bronisława Chącińskiego

Łukowski Ośrodek Kultury realizuje projekt „Działalność społeczna i postać Bronisława Chącińskiego na Ziemi Łukowskiej w XIX w.” W jego ramach do 28 października odbywały się warsztaty, przybliżające działalność i osobowość Honorowego Obywatela Miasta Łuków.

Festiwal Sportu i Zdrowia

Blisko 250 zawodników wzięło udział w zorganizowanym 29 października w Łukowie Festiwalu Sportu i Zdrowia - XVI Turnieju Pierwszego Kontaktu w kickboxingu. Wydarzenie przygotowało Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Nasz Region” i działający w jego ramach klub KSW Łuków.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Działając na podstawie art. 35 ust. 1, 1b i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych został umieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków, położonych w Łukowie przy ulicy Radzyńskiej oraz pomiędzy ulicą Siedlecką a ulicą Stanisława Staszica, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

BR-CH-QR - gra miejska

W piątek 28 października 2022 r. odbyła się Gra miejska o Bronisławie Chącińskim „BR-CH-QR”. Udział w niej wzięło 46 osób. Grę zorganizował Łukowski Ośrodek Kultury we współpracy z Hufcem ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Łuków położonej w Łukowie przy ul. Wileńskiej przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do SIM Lubelskie sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku.