27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. W tym roku tego dnia wspominamy w sposób szczególny pierwsze całkowicie wolne i demokratyczne wybory w Polsce po II wojnie światowej – wybory do rad gmin, które odbyły się 27 maja 1990 roku. Dziś mija dokładnie 30 lat od tamtego dnia. 

W scenerii kwitnących sadów, bzów i tulipanów obchodzimy najpiękniejsze święto w roku… Dzień Matki. Matki, która kocha zawsze, kocha bezwarunkowo, kocha bezinteresownie, kocha bezgranicznie... Za tę miłość matczyną recytatorzy z Łukowskiego Ośrodka Kultury składają Mamom serdeczne życzenia i podziękowania słowami poetów... Józefa Ratajczaka, Danuty Wawiłow, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Anny Kamieńskiej i Wandy Grodzieńskiej.

Drogie Mamy, w dniu Waszego święta, przyjmijcie wyrazy uznania i podziękowania za macierzyński trud i wypełnianą niezmiernie ważną rolę w rodzinie i społeczeństwie!

Od 25 maja 2020 r. została przywrócona stacjonarna praca szkół podstawowych na terenie miasta Łuków. Wznowione zostały zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz konsultacje dla uczniów klas VIII szkół podstawowych.

Miasto Łuków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego złożyło wniosek, który został pozytywnie rozpatrzony. Miasto Łuków otrzyma dofinansowanie w wysokości 115 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia.