Drukuj
Nieruchomość położona przy ul. Pana Tadeusza

Nieruchomość oznaczona jako działka:

Przeznaczenie: MNU83 tereny przeznaczone na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli

 

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łuków położonej w Łukowie pomiędzy ul. Siedlecką a ul. Ryszarda Stankiewicza 

Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży