Nieruchomość położona przy ul. ul. Pana Tadeusza

 

Nieruchomość składająca się z działek:

  • nr 6899/13 - pow 90 m2
  • nr 6899/11 - pow 748 m2

Przeznaczenie: MNU-realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli

 

DO POBRANIA: