Drukuj
Nieruchomość położona przy ul. ul. Pana Tadeusza

 

Nieruchomość składająca się z działek:

Przeznaczenie: MNU-realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli

 

DO POBRANIA: