Nieruchomość położona przy ul. Pana Tadeusza

Składająca się z działek:

  • nr 6860/306 - pow. 1 700 m2
  • nr 6860/305 - pow. 206 m2
  • nr 6860/307 - pow. 309 m2

Przeznaczenie: MNU-realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli

 

 DO POBRANIA: