Drukuj
Nieruchomość położona przy ul. Pana Tadeusza

Składająca się z działek:

Przeznaczenie: MNU-realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli

 

 DO POBRANIA: