Drukuj
Nieruchomość położona przy ul. Nowogródek

Składająca się z działek:

Przeznaczenie: MNI-realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej