Drukuj
Nieruchomość położona przy ul. Południowej

Składająca się z działek:

Przeznaczenie: MNE8-realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej