Nieruchomość położona przy ul. Siedleckiej i Jana Pawła II

Składająca się z działek:

  • nr 5656 - pow 1 376 m2
  • nr 5658 - pow 261 m2

Przeznaczenie: MNU - realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli

 

DO POBRANIA: