Numery PESEL dla obywateli Ukrainy

Urząd Miasta Łuków informuje, iż przebywający w naszym mieście obywatele Ukrainy, którzy uciekli ze swojego kraju w wyniku konfliktu wojennego z Federacją Rosyjską, mogą starać się o nadanie numeru PESEL umożliwiającego m.in. dostęp do opieki zdrowotnej w Polsce. Numery PESEL dla Ukraińców wydawane są w budynku Urzędu przy ul. Piłsudskiego 17 w godzinach 8:30 - 14:30.

Zmiany w punkcie zbiórki humanitarnej dla Baranówki

Od poniedziałku 21 marca zmianie ulega charakter pracy zlokalizowanego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji punktu zbiórki humanitarnej dla Baranówki na Ukrainie. Wraz z początkiem nowego tygodnia nie będą w nim przebywać na stałe pracownicy Ośrodka i wolontariusze, a osoby chcące przynieść dary, proszone będą o uprzednie zgłoszenie tego faktu w budynku administracyjnym OSiR przy ul. Browarnej 63 lub telefonicznie pod nr: +48 510 812 691.

Miejski Punkt Pomocy obywatelom Ukrainy

Miasto Łuków wspólnie z wolontariuszami uruchamia Miejski Punkt Pomocy obywatelom Ukrainy. Do tego miejsca będzie można przynosić pomoc humanitarną (m.in. produkty żywnościowe i odzież), która trafi następnie do Ukraińców przebywających w Łukowie. Punkt funkcjonował będzie w budynku u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Browarnej.

Безкоштовні уроки польської мови для Українців / Lekcje języka polskiego dla Ukraińców

Przebywający w Łukowie obywatele Ukrainy będą mogli skorzystać z organizowanych przez Miasto bezpłatnych lekcji języka polskiego. To wyjście naprzeciw barierom językowym, które mogą pojawiać się przy okazji pobytu uciekających przed wojną obcokrajowców. Zajęcia prowadzone będą w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Siedleckiej.

Spotkanie z wolontariuszami i Miejski Punkt Pomocy

Z inicjatywy burmistrza Łukowa Piotra Płudowskiego w środę 9 marca zorganizowane zostało spotkanie dla wolontariuszy i grup zaangażowanych w niesienie pomocy charytatywnej przebywającym w Łukowie obywatelom Ukrainy. Jego głównym przesłaniem była chęć skoordynowania charytatywnych działań mających miejsce na terenie miasta.