Drukuj
Duża obwodnica Łukowa: znamy pierwsze szczegóły dot. drogi

Znamy wstępną długość i wstępne daty, w których powstawać będzie przyszła, duża obwodnica Łukowa. W odpowiedzi na pytania wystosowane przez Miasto Łuków, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad podzielił się kilkoma istotnymi informacjami na temat planowanej inwestycji.

Według pisma z 17 maja, obwodnica ma liczyć długość około 9,5 kilometra i ma łączyć drogi krajowe nr 63 i 76. Droga na całej długości ma biec w nowym korytarzu, tzn. ma być zrealizowana zupełnie od podstaw, bez wykorzystania istniejących odcinków dróg. Inwestycja ma mieć następujące parametry techniczne:

Harmonogram prac przedstawia się natomiast w sposób następujący:

Ponadto jak dodaje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, 16 kwietnia w przetargu wyłoniona została firma, która opracuje tzw. studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STE-Ś). Celem tej analizy będzie m.in. określenie wariantów przebiegu przyszłej obwodnicy, z których ostatecznie wyłoniony zostanie optymalny.

Inwestor (GDDKiA) planuje także przeprowadzić spotkania informacyjne z lokalną społecznością, na których poznane zostaną oczekiwania mieszkańców miasta i okolic dotyczące obwodnicy. Uwagi te mają być wykorzystywane w dalszych pracach koncepcyjno-projektowych.

Pełna treść pisma skierowanego do burmistrza Łukowa Piotra Płudowskiego dostępna jest poniżej.