Drukuj
Cyfrowy GOK w ŁOK

W Łukowskim Ośrodku Kultury trwają edukacyjne warsztaty dla dzieci z zakresu programowania i cyfryzacji. Uczestnicy zajęć uczą się m.in. dziennikarstwa online, poznają działanie programów do komunikowania się i obróbki cyfrowej, poznają też szereg pojęć z zakresu bezpieczeństwa w sieci.

Projekt „Cyfrowe GOK-i w podregionie puławskim” jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa. Realizatorem jest Fundacja VCC z siedzibą i biurem projektu w Lublinie, a Łukowski Ośrodek Kultury jest uczestnikiem tego projektu.

Tematyka zajęć: