Drukuj
Śladami Eugeniusza Kwiatkowskiego

Warto poznawać losy ważnych osób związanych z małą ojczyzną, a przy okazji uczyć się tego, co może być przydatne we współczesności. Taki zamysł towarzyszył kadrze Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej, która na początku września przygotowała wycieczkę edukacyjną „Śladami Eugeniusza Kwiatkowskiego” do Gdyni.

W organizacji wyjazdu wzięli udział sami uczestnicy, którzy pomagali w planowaniu programu i wydatków. Miała to być dla nich praktyczna lekcja ekonomii. W Gdyni harcerze zwiedzili miejsca związane z historią polityczną i gospodarczą Polski. Byli w porcie, Muzeum Emigracji i Muzeum Miasta Gdyni, miejscu masakry stoczniowców w Grudniu 1970 r., przy pomniku działającego w czasie II wojny światowej Tajnego Hufca Harcerzy. Podziwiali modernistyczne budownictwo w mieście. Wybrali się także na spektakl w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim pt. „ Wesołe kumoszki z Windsoru”.

Podczas wyjazdu odbyły się także liczne zajęcia edukacyjne. Druhny i druhowie poznawali politykę morską II Rzeczypospolitej, dzieje Centralnego Okręgu Przemysłowego, przemiany społeczno-gospodarcze Polski. Uczestniczyli też w warsztatach dotyczących poszukiwania pracy, kształtujących potrzebne na rynku umiejętności.

Inspiracją do działań stał się życiorys Eugeniusza Kwiatkowskiego. To chemik, polityk, ekonomista, który w latach 1916-1918 związany był z Łukowem - działał w Legionach Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, pisał do „Głosu Ziemi Łukowskiej”. Po 1926 r. w rządach sanacyjnych pełnił funkcje ministra przemysłu i handlu, a później wicepremiera i ministra skarbu. Za jego sprawą powstał plan rozbudowy portu w Gdyni oraz stworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Nad organizacją wyjazdu czuwała grupa wolontariuszy - instruktorów Hufca ZHP Łuków: hm. Michał Mojski, phm. Magdalena Czerska-Sadło, hm. Anna Zabielska pwd. Sylwia Staniszewska, pwd. Agata Tarnowska, Karolina Lecyk, Izabela Korolczuk. Wycieczka odbyła się w ramach projektu „Być jak Eugeniusz Kwiatkowski - ekonomia jak z płatka”, współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski. Uzyskała również wsparcie władz samorządowych. W przedsięwzięciu wzięła udział młodzież z Łukowa, Radzynia Podlaskiego, Stoczka Łukowskiego, Ryżek, Międzyrzeca Podlaskiego, Białej Podlaskiej.

Wyprawa do Gdyni pozwoliła na integrację młodych ludzi, a także poszerzyła ich wiedzę na temat ekonomii i historii społeczno-gospodarczej naszego kraju.