Drukuj
Dotacja celowa dla Miasta Łuków

Miło nam poinformować, że Miastu Łuków przyznano dotację celową ze środków budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Łączna wartość dofinansowania: 47 520,00 zł.

Miesięczna wysokość dofinansowania na 1 miejsce opieki: 90 zł.