Drukuj
Gra giełdowa w „Kościuszce”

Hufiec ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej wraz z I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie kontynuują realizację projektu "Być jak Eugeniusz Kwiatkowski - ekonomia jak z płatka." Wspominając związaną z naszym miastem postać polityka II Rzeczypospolitej, twórcy Centralnego Okręgu Przemysłowego i planu rozbudowy portu w Gdyni, druhny i druhowie uczą młodzież o ważnych zagadnieniach gospodarczych. Ten projekt edukacji ekonomicznej wspiera Narodowy Bank Polski. W dn. 4 i 5 listopada 2021 r. zostało zrealizowane kolejne przedsięwzięcie.

Uczniowie z klasy humanistycznej III a o rozszerzeniu: język polski - historia - wiedza o społeczeństwie z „Kościuszki” wzięli udział w grze giełdowej, "Jak inwestowałby pan Eugeniusz?", prowadzonej przez Michała Mojskiego. Ich zadaniem było dokonywanie transakcji na rynku mikroprocesorów tak, aby okazały się najkorzystniejsze i dla sprzedających, i dla kupujących. Musieli wykazać się sprytem, refleksem, odwagą do ryzykowania, ale także znaleźć właściwą strategię inwestowania, żeby osiągnąć jak największy dochód. Emocjonująca gra stała się pretekstem do rozmowy o mechanizmach rynków papierów wartościowych.

Najsprawniejszymi rekinami giełdowymi i zwycięzcami współzawodnictwa okazali się:
• Klaudia Chruściel - I miejsce,
• Maciej Filipczak - II miejsce,
• Jakub Aniszewski - III miejsce.
• Bartosz Grzechnik - wyróżnienie.

W ramach projektu każdy uczestnik gry otrzymał kalkulator, a dla najlepszych ufundowano nagrody rzeczowe.

Gra „Jak inwestowałby pan Eugeniusz?” okazała się ciekawym sposobem na zainteresowanie młodzieży trudnymi zagadnieniami ekonomicznymi.

Informacja i foto: hm. Michał Mojski