Drukuj
Dofinansowanie na książki

Miasto Łuków przystąpiło do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. W ramach powyższego Przedszkole Miejskie nr 2 otrzymało dofinansowanie m.in. na zakup nowości wydawniczych dla dzieci.

Realizując Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” (dot. wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkół oraz bibliotek pedagogicznych w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat i realizację działań promujących czytelnictwo) Wojewoda Lubelski udzielił wsparcia finansowego w wysokości 3 000,00 zł w roku 2021 dla Przedszkola Miejskiego nr 2 z siedzibą w Łukowie przy ul. Piłsudskiego 18.

Wkład własny Miasta Łuków w wysokości 20% wyniósł 750,00 zł. Łączna kwota wsparcia finansowego dla Przedszkola Miejskiego nr 2 wyniosła 3 750,00 zł.