Drukuj
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Działając na podstawie art. 35 ust. 1, 1b i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych został umieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków:

1. położonych w Łukowie przy ulicach: Ks. St. Brzóski, Spokojnej, Gospodarskiej, pomiędzy ulicą Siedlecką a ulicą St. Staszica i w okolicach ulicy Świderskiej, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat,

2. położonej przy ulicy Siedleckiej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie na czas oznaczony do 3 lat.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni licząc od dnia 27 września 2022 roku.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski