Konkurs wiedzy o Aleksandrze Frederze

Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie ogłasza powiatowy konkurs czytelniczo-prasowy pod hasłem „Aleksander Fredro - najwybitniejszy polski komediopisarz”.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział czytelnicy Biblioteki, mieszkańcy powiatu łukowskiego. Ankieta z pytaniami będzie zamieszczona w kilku kolejnych numerach „Wspólnoty Łukowskiej”, dostępna w MBP i filiach oraz na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka.lukow.pl.

Lista laureatów zostanie ogłoszona w Tygodniu Bibliotek, 9 maja 2023 r., na łamach „Wspólnoty Łukowskiej”, na tablicy ogłoszeń w Bibliotece, w Telewizji Master oraz na stronie internetowej biblioteki.

Wypełnioną ankietę wraz z danymi należy składać do 30 kwietnia 2023 r. w siedzibie Biblioteki lub nadesłać na adres : Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 24, 21-400 Łuków. Decyduje data stempla pocztowego.

DO POBRANIA: