Drukuj

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie informuje, iż od 1 do 13 kwietnia 2020 r. zostaje czasowo zawieszona działalność Terenowego Oddziału Centrum Krwiodawstwa zlokalizowanego w Łukowie.

W piśmie do burmistrza Łukowa Piotra Płudowskiego RCKiK w Lublinie informuje, iż powyższa decyzja motywowana jest wprowadzonym na terenie kraju stanie epidemii oraz prognozowanym w najbliższym czasie wzrostem zachorowań wskutek rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Lubelskie Centrum mając na względzie zabezpieczone przez jednostkę w Lublinie wymagane stany krwi, ale przede wszystkim bezpieczeństwo dawców i personelu, zawiesza działalność placówki w Łukowie i prosi krwiodawców o tymczasowe nieoddawanie krwi.

Terenowy Oddział RCKiK w Łukowie na co dzień mieści się w SP ZOZ w Łukowie, jednak z uwagi na sytuację epidemiczną przeniesiony został 16 marca do budynku Szkoły Podstawowej nr 1, przy ul. Partyzantów 15 w Łukowie.