Drukuj

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie - mając na uwadze zaistniałą obecnie sytuację epidemiczną spowodowaną koronarirusem SARS-CoV-2 - wydał wytyczne dla administratorów budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Poniżej przedstawione zostały rekomendacje sanepidu dotyczące m.in. ograniczenia kontaktu między mieszkańcami,  a także dezynfekcji m.in. klatek schodowych, domofonów, itd.

Wytyczne PSSE w Łukowie zostały opracowane na prośbę burmistrza Łukowa Piotra Płudowskiego i w odpowiedzi na liczne zapytania mieszkańców o sposoby postępowania w kryzysowej sytuacji przez administracje wspólnot bądź Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W obecnej sytuacji epidemicznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie rekomenduje:

PSSE w Łukowie informuje, że konserwatorzy administracji osiedli powinni realizować zlecenia polegające na usuwaniu awarii bezpośrednio zagrażających zdrowiu, życiu lub mieniu. Jeżeli wizyta konserwatora jest niezbędna, administracja spółdzielni bądź wspólnoty mieszkaniowej, a także sami konserwatorzy powinni:

Natomiast mieszkańcy lokali w budynkach wielorodzinnych powinni na co dzień:

DO POBRANIA: