Drukuj

W związku z obowiązującymi ograniczeniami i zakazami, z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, a także m.in. zakaz zgromadzeń Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łuków informuje, że wypłaty świadczeń wychowawczych „500+” i z Funduszu Alimentacyjnego realizowanych przez Wydział w formie gotówkowej za miesiąc kwiecień będą realizowane przekazem pocztowym za pośrednictwem Poczty Polskiej. Powyższa zmiana oznacza, że pieniądze dostarczą Państwu listonosze. Pozostałe świadczenia, tj. świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i świadczenia opiekuńcze będą wypłacane przez Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie Oddział Łuków ul. Międzyrzecka 62.

Z uwagi na własne  bezpieczeństwo zdrowotne a także innych świadczeniobiorców proponujemy podjęcie świadczeń w niżej podanych terminach.

Świadczeniobiorcy których nazwiska zaczynają się na literę:

Osoby, które znajdą się w trudnej sytuacji finansowej wyjątkowo będą mogły podjąć świadczenia już 14 kwietnia.

Jednocześnie przypominamy, że w godzinach od 10.00 do 12.00  Bank będzie obsługiwał jedynie klientów w wieku 60+, tj. seniorów. Biorąc pod uwagę występujące aktualnie utrudnienia prosimy o rozważenie możliwości założenia rachunku bankowego i zadeklarowanie wypłaty świadczeń na konto bankowe, którego posiadanie umożliwi w przyszłości szybkie i terminowe wypłaty przyznanych świadczeń.

 
Naczelnik
Wydziału Spraw Społecznych
-/- inż. Szczepan Kojtych