Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie podczas trwania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 prowadzi dezynfekcję miejsc w centrum miasta. W tym celu jeszcze przed Wielkanocą zamówione zostały duże ilości środka dezynfekującego. Środek ten rozpylany jest za pomocą opryskiwaczy spalinowych i manualnych urządzeń.

Dezynfekowane są m.in. możliwe do dotknięcia przez mieszkańców ławki oraz śmietniczki w parku miejskim przy ul. Warszawskiej oraz na bulwarze wzdłuż rzeki Krzny. ZDM dezynfekuje także wiaty przystankowe w centrum miasta, teren Placu Narutowicza, Plac Solidarności i Wolności, plac przy fontannie, a także deptak między ul. Nowopijarską i ul. 11-Listopada.